กรุงเทพฯ ตรวจ ATK 9.8 หมื่นราย ติดโควิด 7.3 พัน เร่งประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งถูกต้อง

กรุงเทพฯ ตรวจ ATK 9.8 หมื่นราย ติดโควิด 7.3 พัน เร่งประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งถูกต้อง
มติชน
5 ตุลาคม 2564 ( 15:20 )
12
กรุงเทพฯ ตรวจ ATK 9.8 หมื่นราย ติดโควิด 7.3 พัน เร่งประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งถูกต้อง

วันที่ 5 ต.ค. 64 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 52/2564 ผ่านระบบ Teleconferrence webex meeting ที่ศาลาว่าการ กทม.

 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุม สำนักอนามัย กทม. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้ (5 ต.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,224 คน และนับเป็นวันที่ 10 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ถึง 2,000 คน สำหรับความคืบหน้าการให้บริการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน หรือทีม CCRT ลงพื้นที่แล้ว 5,077 ชุมชน มีประชาชนใช้บริการจำนวน 266,789 คน โดยเป็นการบริการตรวจ ATK จำนวน 98,902 คน ผลติดเชื้อ 7,392 คน คิดเป็นร้อยละ 7.47 และในเดือน ต.ค. จะลงพื้นที่เพิ่มเติมอีก 646 ชุมชน

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 62 แห่ง ขณะนี้มีผู้พัก จำนวน 330 เตียง ใน12 ศูนย์พักคอย การให้บริการวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 มีผู้รับวัคซีนไปแล้ว จำนวน 8,094,566 คน และมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 4,204,560 คิดเป็นร้อยละ 54.61 และการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.ยังไม่พบรายงานนักเรียนเกิดอาการผลข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กทม.ได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และรพ.สิรินธร เพื่อรองรับนักเรียนที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

 

 

“ในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งและจัดเก็บชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้อง เนื่องจากในวันที่ 18 ต.ค.นี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะจำหน่ายชุดตรวจ ATK ผ่านทางร้านขายยาของ อภ.และคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจซื้อชุดตรวจ ATK ไปใช้ตรวจด้วยตัวเอง และทำให้มีขยะติดเชื้อมากขึ้น” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง