TrueID

ครม. เคาะโครงการประกันรายได้ยาง เฟส 3 ทุ่มงบกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมจ่ายเงินชดเชย ธ.ค.นี้

ครม. เคาะโครงการประกันรายได้ยาง เฟส 3 ทุ่มงบกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมจ่ายเงินชดเชย ธ.ค.นี้
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 15:07 )
28
ครม. เคาะโครงการประกันรายได้ยาง เฟส 3 ทุ่มงบกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมจ่ายเงินชดเชย ธ.ค.นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม โดยที่ประชุมเห็นชอบผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,880,458 ราย แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท

 

ทั้งนี้ จะเริ่มจ่ายงวดแรกและงวดที่ 2 ของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 จนครบทั้ง 6 งวด ซึ่งจากนี้คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงจะออกประกาศราคากลางในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

 

นายณกรณ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคายางในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางที่ดีและสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ราคายางมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกษตรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการและมาตรการคู่ขนานเพื่อแก้ปัญหาราคายาง เช่น โครงการชะลอการขายยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนท่านเก่าที่ครบวาระซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร ด้านประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2501 ปัจจุบันอายุ 63 ปี ประวัติการศึกษา จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม