'กกท.' เร่งจัดทำหลักเกณฑ์เยียวยาคนกีฬาจากพิษโควิด-19

'กกท.' เร่งจัดทำหลักเกณฑ์เยียวยาคนกีฬาจากพิษโควิด-19
มติชน
6 พฤษภาคม 2563 ( 03:06 )
153
'กกท.' เร่งจัดทำหลักเกณฑ์เยียวยาคนกีฬาจากพิษโควิด-19

‘กกท.’ เร่งจัดทำหลักเกณฑ์เยียวยาคนกีฬาจากพิษโควิด-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า กกท. กำลังรวบรวมข้อมูลและจัดทำหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ โดยนักกีฬาเป็นเลิศ ที่อยู่ในโครงการเตรียมนักกีฬาเพื่อควอลิไฟล์ไปโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2020 จะมีการปรับแผนและกระบวนการฝึกซ้อม กรณีที่ไม่สามารถมาฝึกซ้อมร่วมกันได้ ให้นักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้านแทน ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมได้ตามที่กกท. วางแผนการฝึกซ้อมไว้ให้

สำหรับนักกีฬามวย และนักกีฬาอาชีพนั้น อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้รัดกุม ครบถ้วน และรอบคอบที่สุด จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง (การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาตามความจำเป็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง