บุรีรัมย์ปลื้ม คนแห่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกว่า 3.5 แสนคน

บุรีรัมย์ปลื้ม คนแห่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกว่า 3.5 แสนคน
มติชน
12 พฤษภาคม 2564 ( 14:50 )
84
บุรีรัมย์ปลื้ม คนแห่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกว่า 3.5 แสนคน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เพจ ศูนย์ ปชส. ข้อมูลโควิด19 จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า คนบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า 350,000 คน พร้อมกับโพสต์แถลงการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่องข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ในการรับบริการฉีดวัคซีน

 

 

โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด – 19

 

 

ซึ่งสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีช่องทางการดำเนินงานได้แก่ 1) ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน/หมู่บ้านที่ท่านพักอาศัยอยู่ โดยกระบวนการ อสม. เคาะประตูบ้าน 2) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC หรือ 3) แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด – 19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

 

 

ซึ่งเป็นระบบที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการลงทะเบียนและการให้บริการวัคนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่เป็นจริง แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำเข้าในฐานข้อมูลระบบ BURIRAM IC เพื่อจัดกลุ่มให้บริการตามนโยบาย ลดติดเชื้อ ลดตายในกลุ่มเสี่ยงให้เหมาะสมกับการป้องกันการระบาดและการเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

 

 

ซึ่งหลังดำเนินการได้มีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC แล้วทั้งสิ้น 355,287 ราย โดยแสดงความจำนงต้องการรับฉีดวัคซีนเบื้องต้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จำนวน 214,970 ราย ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนการฉีดวัคนของจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับ วัคซีนโควิด – 19 ตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง