จีนออกข้อแนะนำคุมเข้ม 'ระเบียบการใช้ยา'

จีนออกข้อแนะนำคุมเข้ม 'ระเบียบการใช้ยา'
Xinhua Thai
5 กันยายน 2564 ( 11:07 )
8
จีนออกข้อแนะนำคุมเข้ม 'ระเบียบการใช้ยา'

 

ปักกิ่ง, 5 ก.ย. (ซินหัว) -- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ได้ออกข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชียาของทางการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

 

 

ข้อแนะนำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่พบปัญหาบ่อยครั้งในการใช้งานทางคลินิกหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงผิดปกติ

 

 

คณะกรรมการฯ ระบุว่าจะมีการให้บรรดาโรงพยาบาลท้องถิ่นแนะนำยาที่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะทำการรวบรวมและเผยแพร่รายการยาดังกล่าว

 

 

ข้อแนะนำระบุว่า ในสถานการณ์ปกติ บัญชียาของทางการจะประกอบด้วยยา 30 ชนิด

 

 

คณะกรรมการฯ ระบุว่าการปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้น จะช่วยให้การจัดการและระเบียบข้อบังคับของการใช้ยาทางคลินิกมีความรัดกุมยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้การใช้ยาปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง