ชาวลำปางรวมตัวแสดงพลัง ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ด้านอำเภอแจงต้อง ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

ชาวลำปางรวมตัวแสดงพลัง ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ด้านอำเภอแจงต้อง ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
77ข่าวเด็ด
4 กรกฎาคม 2563 ( 07:22 )
182
ชาวลำปางรวมตัวแสดงพลัง ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ด้านอำเภอแจงต้อง ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

ที่อาคารหอประชุม ภายในที่ทำการ อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ชาวบ้านจำนวนมาก ต่างมารวมตัวกันเพื่อรับฟังการชี้แจ้งจากนายขวัญชัย​ ณ​ลำปางปลัดอาวุโสอำเภอแจ้ห่ม ภายหลังจากครบกำหนดเวลา16.00น.ซึ่งหมดเวลาที่ให้ประชาชน นำหลักฐานเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ ไม่เอานายอภิชาต มีาภ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบฟ้า หมู่ที่7ต.แจ้ห่มอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา14(6) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457

 

 

โดยให้ราษฎรที่มีสิทธ์เลือก ลงชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งทางอำเภอแจ้ห่ม ได้กำหนดเปิดให้ประชาชนได้นำเอกสารมาลงชื่อในอาคารหอประชุม ภายในที่ทำการ อบต.แจ้ห่ม ต่อคณะกรรมการที่ทางอำเภอแต่งตั้ง มีการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเปิดให้ชาวบ้านลงชื่อตั้งแต่วันที่ 29มิ.ย. จนถึงวันที่3ก.ค.63 รวมระยะเวลา5วัน หากผลออกมาแล้วก็จะดำเนินตามกฎหมายทันที


 

นายเกษม ต่อสู้ อายุ61ปี แกนนำชาวบ้าน เปิดเผยว่า นายอภิชาต มีลาภ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบฟ้า ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ซึ่งชาวบ้านได้เรียกร้อง ให้ทางอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการตามกฎหมาย ชาวบ้านอยากได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ในความคิดของชาวบ้านอยากให้มีการกลับมาใช้ระเบียบกฎหมายอันเดิมคือ ผู้ใหญ่บ้านมีวาระ5ปี หากเป็นคนดีเมื่อหมดวาระแล้วกลับมาสมัครใหม่ ชาวบ้านก็เลือกมาเป็นอีก

 

 

ด้านนายอภิชาต มีลาภ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบฟ้า เปิดเผยว่า อยากให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ผ่านมาได้ปรึกษาทางอำเภอ หากผลประสงค์ของชาวบ้านที่ร่วมลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งออกมา ก็พร้อมที่จะปฎิบัติทุกอย่าง ทั้งนี้ บ้านสบฟ้า หมู่ที่7 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้หม่ จ.ลำปาง มีบ้านเรือนจำนวน 300 กว่าหลังคาเรือน ประชาชนมีทั้งหมด จำนวน 761คน และในวันนี้มีชาวบ้าน ได้ถามทางปลัดอำเภอแจ้ห่ม เพื่ออยากทราบยอดรวมของชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมแสดงความประสงค์ ไม่เอาผู้ใหญ่บ้าน แต่ทางปลัดอ้างว่า ยังสรุปรวมยอดทั้งหมดยังไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รวมจำนวนชาวบ้านที่ประสงค์ไม่เอาผู้ใหญ่บ้านหรือให้พ้นจากตำแหน่ง กับชาวบ้านที่ประสงค์เอาผู้ใหญ่บ้าน

 

รวมทั้ง ทางอำเภอต้องส่งจดหมาย ลงทะเบียนไปให้กับชาวบ้าน บ้านสบฟ้า ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ในการแสดงความประสงค์ ซึ่งคาดว่าในการดำเนินส่งจดหมายรวมไป-กลับ ประมาณ14วัน หลังจากนั้นก็จะมีการรบรวม หากผลแสดงความประสงค์เกินกึ่งหนึ่ง ทางนายอำเภอก็จะได้มีการพิจารณาสอบสวน ก่อนที่จะออคำสั่งอย่างใด อย่างหนึ่ง ก็เพื่อให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย ขอให้ประชาชนรอ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตามที่นายอำเภอสั่งการ ชาวบ้านเข้าใจ เดินทางกลับบ้าน เพื่อรอผลการดำเนินการตามกฎหมาย หากผลออกมาเช่นไร ผู้สื่อข่าวจะรายงานต่อไป….

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง