รีเซต

"พะเยา" ปิดสถานที่กราวรูด 780 หมู่บ้าน 68 ตำบล 9 อำเภอ

"พะเยา" ปิดสถานที่กราวรูด 780 หมู่บ้าน 68 ตำบล 9 อำเภอ
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 13:02 )
104
1
"พะเยา" ปิดสถานที่กราวรูด 780 หมู่บ้าน 68 ตำบล 9 อำเภอ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงนามตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาที่ 2/ 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โรคร้ายโคโรนา 2019 จะคลี่คลายตามปกติ และมีคำสั่งอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ได้รุกลามไปทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนไม่น้อย และยังมีการติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับไม่หยุดยั้ง

นายกมล กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดมีจำเป็นต้องใช้มาตรการ ขั้นเด็ดขาดในการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้นครบวงจร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกาย หรืออนามัยของประชาชนชาวพะเยา ได้มีคำสั่งให้มีการปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมตามรายละเอียด เช่น ให้มีการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง- ปิดสถาบันกวดวิชา และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่งยกเว้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต- ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน สำนักงาน- ธนาคาร- ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร สำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคที่พัก-ที่บ้าน ในนตลาดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด- อาหารแห้ง- ด้านอาหารปรุงสำเร็จรูปเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ด้านอาหารสัตว์- ร้านขายยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น การปิดได้เน้นตลาดถนนคนเดิน-ร้านอาหาร- ร้านเครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะการจำหน่าย อาหารเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคฯ แล้วให้เปิดร้านค้าทั่วไปตั้งแต่เวลา 05.00 -20.00 น. และคำสั่งนี้ให้มีการครอบคุมทั้งจังหวัดในพื้นที่พะเยา 780 หมู่บ้าน 68 ตำบล 9 อำเภอ

นายกมล กล่าวว่า สำหรับข้อปลีกย่อยในด้านห้างสรรพสินค้า- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ – ร้านสะดวกซื้อเช่นเซเว่นอีเลฟเว่น- เจริญภัณฑ์- เอ็กเพรส- ธนพิริยะฯลฯ ให้เปิดให้บริการในเวลา 05.00 -22.00 น. ให้ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อร้านอาหาร- ร้านเครื่องดื่มปิดร้านคาราโอเกะ ปิดโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร) ปิดสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจกแลกเปลี่ยน ให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้นๆ ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ปิดร้านเสริมสวย- ร้านตัดผมหรือแต่งผม-ร้านตัดแต่งเล็บ-ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ำ- อบไอน้ำ- อบสมุนไพร เว้นแต่การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ปิดสถานที่บริการสักผิวหนัง หรือจะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก-คลีนิคเสริมความงาม และสถานเสริมความงามปิดสนามกีฬา- สถานที่ออกกำลังกาย- ฟิตเนส-ปิดสระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดพักอาศัย) ปิดสวนน้ำ- สวนสนุก- ปิดเครื่องเล่นในอาคาร-เครื่องเล่นภายนอกอาคารเครื่องเล่นชั่วคราว รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กในห้างสรรพสินค้า-ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตและตู้เกม หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ปิดสนามกอล์ฟ- หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสนาม- ปิดสนามยิงปืน – ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการฝึกซ้อมเป็นกรณีเร่งด่วนสุดๆ เท่านั้น

“นอกจากนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาที่ 1 /2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่บริการเป็นการชั่วคราว เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 อนึ่ง สืบเนื่องมาจากเป็นกรณี ที่มีความจำเป็นรีบเร่งด่วนสุดๆ หากปล่อยให้เนิ่นนานชักช้าออกไป จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะไปมากกว่านี้ อาจจะให้คู่กรณีได้สิทธิ์โต้แย้งได้ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลังมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100.000 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558” นายกมล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง