รีเซต

วันหยุดยาว เดินทางไกล "ฝากบ้านกับตำรวจ" ผ่าน 3 ช่องทาง!

วันหยุดยาว เดินทางไกล "ฝากบ้านกับตำรวจ" ผ่าน 3 ช่องทาง!
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2566 ( 15:11 )
48
วันหยุดยาว เดินทางไกล "ฝากบ้านกับตำรวจ" ผ่าน 3 ช่องทาง!

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมรวดเดียว 6 วัน เที่ยวให้สบายใจ "ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0" ผ่าน 3 ช่องทาง เช็กเลยที่นี่


สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 


สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 ก.ค. - 2 ส.ค.2566 ทั้งสิ้น 6 วัน


ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หากท่านเดินทางท่องเที่ยว ฝากบ้านกับตำรวจ ใน “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ( ฝากบ้าน 4.0 ) ”


สามารถติดต่อตำรวจเพื่อ "ฝากบ้าน" ผ่าน 3 ช่องทาง 


1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝากบ้าน 4.0 หรือ OSB แล้วทำการเข้าระบบฝากบ้านฯ

2. Walk-in แจ้งที่สถานีตำรวจ

3.โทรศัพท์ แจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่


ทั้งนี้ก่อนออกจากบ้านตรวจความเรียบร้อย เช่น การจุดธูปเทียน แก๊สหุงต้ม ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

เมื่อฝากบ้านไว้กับตำรวจ


-ตำรวจจะตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้าน

-ตำรวจให้คำแนะนำพร้อมช่องทางติดต่อ

-ตำรวจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจ

-รายงานให้เจ้าของบ้านทราบเป็นระยะ

-ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเมื่อสิ้นภารกิจ


หากมีเหตุด่วน ฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือ แจ้งตำรวจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 191 หรือ 1599ภาพจาก สตช.

 แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง