รีเซต

ด่วน! กทม.แจ้งผู้มีประวัติเดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.63 ติดต่อเข้ารับการคัดกรอง "โควิด-19"

ด่วน! กทม.แจ้งผู้มีประวัติเดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.63 ติดต่อเข้ารับการคัดกรอง "โควิด-19"
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 13:07 )
104
ด่วน! กทม.แจ้งผู้มีประวัติเดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.63 ติดต่อเข้ารับการคัดกรอง "โควิด-19"
ด่วน! กทม.แจ้งผู้มีประวัติเดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.63 ติดต่อเข้ารับการคัดกรอง “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏข่าวลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหารและตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยลูกเรือรายดังกล่าวเข้าพักที่โรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัลระยอง เมื่อวันที่ 8-11 กรฎาคม 2563 และได้เดินทางไปศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น (ห้างฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นั้น กทม.ขอให้ประชาชนที่เดินทางไป จ.ระยอง ในช่วงระหว่างวันและสถานที่ดังกล่าว แจ้งประสานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Emergency Operation Center: EOC) โทร.0 94386 0051 หรือ ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โทร.1646 เพื่อขอรับการตรวจคัดกรองหรือเก็บตัวอย่าง (SWAB) ระบบทางเดินหายใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th

“โดย กทม.จะประสานให้ไปตรวจคัดกรอง หรือ สเว็บ ระบบทางเดินหายใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อความอุ่นใจและความสบายใจของประชาชนที่อาจเกรงว่าจะได้รับเชื้อด้วย” รองผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง