รีเซต

ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565 ช่วยครูไกล่เกลี่ยหนี้ ยุบยอดหนี้ ถึง 14 มี.ค. ผ่าน td.moe.go.th

ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565 ช่วยครูไกล่เกลี่ยหนี้ ยุบยอดหนี้ ถึง 14 มี.ค. ผ่าน td.moe.go.th
Ingonn
14 กุมภาพันธ์ 2565 ( 09:44 )
3.7K
ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565 ช่วยครูไกล่เกลี่ยหนี้ ยุบยอดหนี้ ถึง 14 มี.ค. ผ่าน td.moe.go.th

เป็นหนี้ครู อย่ารอช้า กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565 เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ วันวาเลนไทน์ โดยให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแก้หนี้ครู โดยให้ ศธ.เป็นตัวกลางช่วยครูไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” “ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ – refinance – ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน – ปรับปรุงโครงสร้างหนี้หักเงินเดือน – ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกษียณอายุ – ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้” ลงทะเบียนได้จนถึง 14 มี.ค. 65 ที่ลิงก์ https://td.moe.go.th

 

กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า มาตรการสำคัญที่ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้หนี้ครั้งนี้ คือ “การยุบยอดหนี้ให้ลดลง” หรือลดภาระหนี้โดยรวมให้มีน้อยลง ที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้บนยอดหนี้เดิม แต่คราวนี้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์เพื่อให้สามารถนำรายได้ในอนาคตของครู อาทิ เงินกองทุน กบข. เงินบำเหน็จตกทอด มาช่วยยุบหรือลดยอดหนี้ให้ลดลง และหุ้นของสหกรณ์ฯ บางส่วนมาค้ำประกันเงินกู้ เพื่อให้ครูมีหนี้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เป็นการใช้เงินออมของครูมาแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยไม่ได้มีการขอให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณแม้สักบาทเดียว และกระทรวงศึกษาธิการในฐานะนายจ้าง ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานกำกับดูแล จะเข้าไปเป็นคนกลางที่จะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

 

โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศธ. จะเปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยครูไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติต่าง ๆ คือ

 1. การขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนที่ความเสี่ยงต่ำ

 2. ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อไป refinance สินเชื่อดอกเบี้ยสูง เพื่อลดภาระ

 3. การขอปรับลดค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่มีความจำเป็นให้ลดลง

 4. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% หรือ 9,000 บาท เพื่อใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

 5. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุ หรือกรณีที่เกษียณแล้วมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้นานหลายปี

 6. การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ทั้งกรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 

ช่องทาง "ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565"

หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 เดือน จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ https://td.moe.go.th

 

 

 

เอกสาร "ลงทะเบียนแก้หนี้ครู 2565"

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์ PDF

 

ขั้นตอนการดำเนินการแก้หนี้ครู

 1. ครูที่มีหนี้ลงทะเบียนแก้หนี้ที่ https://td.moe.go.th
 2. ข้อมูลถูกส่งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ
 3. ข้อมูลถูกส่งต่อไปสำนักงานเขตพิ้นที่ เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้

 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครั้งนี้ต่างจากในอดีตอย่างไร

 1. การแก้ไขหนี้ในครั้งนี้จะเนั้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบดูองค์รวม ไม่ได้เน้นแค่แก้หนี้เสีย แต่จะดูการแก้หนี้สินครูทั้งระบบ

 2. ให้ความสำคัญกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้อยู่ในระดับต่ำ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของสินเชื่อสวัสดิการตัดเงินเดือนของครูที่ความเสี่ยงมีน้อยมาก

 3. ปรับลดค่าธรรมเนียม และการค้ำประกันด้วยบุคคล ที่สร้างภาระให้ครูโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นธรรม
 4. ยกระดับระบบสินเชื่อสวัสดิกรตัดเงินเดือนครูเพื่อแก้ปัญหาวันนี้ และป้องกันปัญหาในอนาคต

 5. บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ "นายจ้างที่ดี" ที่จะเข้าไปช่วยครูไกล่เกลี่ยแกัปัญหาหนี้สินมีความสำคัญมาก

 6. มาตรการแก้ไขหนี้ในครั้งนี้สนับสนุนการทำงานของระบบตลาดที่แข่งขันโดยเสรี เนันหลักธรรมาภิบาลที่ดีผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ของตนอย่างถูกทำนองคลองธรรม ใช้รายได้ในอนาคตของครูมาแก้ปัญหาครูเองโดยไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐเลยแม้สักบาทเดียว

 


นอกจากนี้การแก้ไขหนี้ครูในครั้งนี้ไม่ได้ดูเฉพาะการแก้หนี้ในระบบเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับการแก้หนี้นอกระบบไปพร้อมกัน เพราะท้ายที่สุดถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นเหตุให้ครูไม่เหลือเงินที่จะใช้ดำรงชีพอย่างพอเพียงอยู่ดี

 

 

ข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง