รีเซต

ทหารช่วยเก็บและซื้อผลิตผลการเกษตรชาว ชร.

ทหารช่วยเก็บและซื้อผลิตผลการเกษตรชาว ชร.
77ข่าวเด็ด
7 กรกฎาคม 2563 ( 04:31 )
65
ทหารช่วยเก็บและซื้อผลิตผลการเกษตรชาว ชร.

เชียงราย-ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จัดกำลังพลทหารช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยว และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ บ.แม่คำฝั่งหมิ่น ตำบลจอมสวรรค์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือในสถานการไวรัส โควิด-19 ตามสโลแกน “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ (ศป.บส.ชน. ) จัดกำลังพลทหารช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ บ.แม่คำฝั่งหมิ่น ตำบลจอมสวรรค์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตำ่เนื่องจากสินค้าล้นตลาด ทำให้ไม่คุ้มค่าในการจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยวผลผลิตประกอบกับต้นทุนในการเพาะปลูกสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีต่างๆ ทำให้ต้องใช้แรงงานภายในครอบครัวในการทยอยเก็บขาย

หน่วยทหารจึงจัดกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มาประกอบอาหารให้กำลังพลภายในหน่วย ทำให้ได้สินค้าทางการเกษตร ที่สดใหม่จากสวน และปลอดสารพิษ รวมถึงเกษตรกรลดต้นทุนในการขนส่งและมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ตามสโลแกน “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” ทำให้ชาวบ้านดีใจกันถ้วนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง