ธรรมศาสตร์พร้อม! อธิการสั่งเตรียม ‘รพ.สนาม’ 100% เปิดได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง

ธรรมศาสตร์พร้อม! อธิการสั่งเตรียม ‘รพ.สนาม’ 100% เปิดได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 15:58 )
31
ธรรมศาสตร์พร้อม! อธิการสั่งเตรียม ‘รพ.สนาม’ 100% เปิดได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มธ. ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานเชิงรุก ในลักษณะวอร์รูมเพื่อมอนิเตอร์เหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์อย่างเต็มที่ โดยขณะนี้มีความพร้อม 100% สามารถเปิดรับผู้ป่วยและสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

 

รศ.เกศินี กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นในวันนี้จะให้บริการเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเข้าเกณฑ์ตรวจเชื้อฟรีก่อน ส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์อย่างเท่าทัน โดยจะมีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ดูแลประชาชน

 

สำหรับการติดตามดูแลบุคลากรและนักศึกษา มธ. จะใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและติดตามอาการของนักศึกษาและบุคลากร ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในชื่อว่า TU COVID-19 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูล ติดตาม และทำให้เข้าถึงตัวผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมคนจำนวนมาก

 

“ที่ผ่านมาธรรมศาสตร์มีประสบการณ์ในการรับมือกับโควิด-19 มาแล้ว เราจึงมีองค์ความรู้ มีความพร้อม และยินดีสนับสนุนการทำงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดูแลประชาชน” รศ.เกศินี กล่าว

 

อนึ่ง มธ. ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยง 2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหรือที่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้กักตัว 14 วัน ไม่ถือขาดการปฏิบัติงานและไม่เป็นวันลา

 

3. นักศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหรือที่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องสอบปลายภาค 1/63 ติดต่อ คณะ อาจารย์ผู้สอน 4.ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแล พิจารณาใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)การเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง