รีเซต

ผู้ประกอบการก็ได้ด้วย ครม.เคาะ 7 มาตรการเยียวยาโควิด-19

ผู้ประกอบการก็ได้ด้วย ครม.เคาะ 7 มาตรการเยียวยาโควิด-19
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 12:41 )
66
ผู้ประกอบการก็ได้ด้วย ครม.เคาะ 7 มาตรการเยียวยาโควิด-19

กรุงเทพฯ – ครม.อนุมัติ 7 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เลื่อนเวลาชำระภาษี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ทั้งช่วยเหลือกลุ่มแรงงานลูกจ้าง และกลุ่มผู้ประกอบการ

โดยกลุ่มผู้ประกอบการ  มี 7 มาตรการ ประกอบด้วย

1.สินเชื่อรายย่อย วงเงินต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท

2.เลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51

3.เลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่งและชำระภาษี เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

4.ขยายระยะเวลาการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นเวลา 3 เดือน

5.ขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีของการประกอบกิจการสถานบริการที่จัดเป็นบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต อาทิ ไนต์คลับ ผับ บาร์ รวมถึงสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด สนามแข่งม้าและสนามกอล์ฟ ออกไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม

6.ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน

7.ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ Leasing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง