เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้
TNN ช่อง16
15 กันยายน 2564 ( 17:28 )
53
เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

วันนี้( 15ก.ย.64) สำนักงานคคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศว่า ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 78/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

-1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที)

-11 - 15 ตุลาคม 2564 :  วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

-22 ตุลาคม 2564  :  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

-2 พฤศจิกายน 2564  :  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-7 พฤศจิกายน 2564  : วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

-12 พฤศจิกายน 2564  :  วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

-17 พฤศจิกายน 2564  :  วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ

-21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

-28 พฤศจิกายน 2564  :  วันเลือกตั้ง

-29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444

ข่าวที่เกี่ยวข้อง