รีเซต

INDเซ็นสัญญาสนข. ลุยงาน“แลนด์บริดจ์”

INDเซ็นสัญญาสนข. ลุยงาน“แลนด์บริดจ์”
ทันหุ้น
5 มีนาคม 2564 ( 09:20 )
42
INDเซ็นสัญญาสนข. ลุยงาน“แลนด์บริดจ์”

ทันหุ้น - IND เซ็นสัญญา สนข. เดินหน้าศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ ทำ EIA โครงการ "แลนด์บริดจ์” ดันไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือแห่งใหม่ เชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย-EEC

 

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และเลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

 

คว้างาน 4.74 ล.

 

โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 4,747,092 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 รวม 30 เดือน ซึ่งในต้นปี 2565 จะออกแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ พร้อมกำหนดกรอบวงเงินลงทุน จากนั้นจะเป็นการเตรียมเอกสารทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และเตรียมเอกสารสำหรับการประกวดราคา

 

โครงการแลนด์บริดจ์ เป็นนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์และพัฒนาจังหวัดในภาคใต้ ให้เชื่อมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 74.71 ล้านบาท สำหรับศึกษาโครงการ เพื่อขยายขีดความสามารถการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ของไทย ให้เชื่อมประเทศไทย อาเซียน จีน อินเดีย ตลอดจนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศตะวันออกไกล เข้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ให้เติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ จนส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจและเลือกเข้ามาลงทุนใน ประเทศไทย

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง