รีเซต

"จุรินทร์"นำทัพผนึก "พณ.-กษ." ตั้ง 4 ทีมขับเคลื่อน ชูโมเดล "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน

"จุรินทร์"นำทัพผนึก "พณ.-กษ." ตั้ง 4 ทีมขับเคลื่อน ชูโมเดล "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน
มติชน
17 กรกฎาคม 2563 ( 11:34 )
87
"จุรินทร์"นำทัพผนึก "พณ.-กษ." ตั้ง 4 ทีมขับเคลื่อน ชูโมเดล "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) มีนโยบายชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจน ที่ผ่านมาการทำการเกษตรของไทยขาดการเชื่อมโยงตลาด ปลูกไปแล้วใครจะซื้อ ทั้งนี้ เพราะในอดีตงานของ 2 กระทรวง คือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานไม่ประสานกัน

 

“แต่ล่าสุด นายจุรินทร์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นำนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูง มาร่วมมือกันให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 กระทรวง” แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ 4 คณะ คือ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างซิงเกิ้ลบิ๊กดาต้าใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน 2.คณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด 3.คณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ และ4.คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ภารกิจนี้เป็นรูปธรรม ซึ่งเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความหวังต่อความร่วมมือกันระหว่าง 2 กระทรวงนี้อย่างยิ่ง

 

“ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยใช้การขับเคลื่อนประเทศสร้างจุดแข็งภาคการเกษตรไทยแบบไร้รอยต่อ หรือ Sale and Operation Planning (S&OP) ทำให้ราคาสินค้าเกษตร กับความต้องการของตลาดมาเจอกัน โดยทั้ง 2 กระทรวงมีพันธกิจร่วมกัน คือสร้างซิงเกิ้ลบิ๊กดาต้า ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด หากทำสำเร็จรายได้เกษตรกรจะเติบโตขึ้นหลายเท่า และหลุดพ้นปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน”แหล่งข่าวกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง