รีเซต

มหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 47 จังหวัด สั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา สกัด โควิด-19

มหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 47 จังหวัด สั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา สกัด โควิด-19
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 14:10 )
266
มหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 47 จังหวัด สั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา สกัด โควิด-19

มหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 47 จังหวัด สั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา สกัด โควิด-19

วันที่ 11 เมษายน ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ในการกำหนดมาตรการเพื่อสกัดและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

โดยในขณะนี้   ศบค. มท. ได้รับรายงานการพิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราวรวม 47 จังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดวันและจังหวัด ดังนี้

1) ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และพิษณุโลก
2) ปิดถึงวันที่ 15 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง และระนอง
3) ปิดถึงวันที่ 16 เมษายน จำนวน 5 จังหวัดได้แก่ สกลนคร ยะลา พิจิตร ลพบุรี และเชียงราย
4) ปิดถึงวันที่ 17 เมษายน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุราษฎร์ธานี
5) ปิดถึงวันที่ 18 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์
6) ปิดถึงวันที่ 19 เมษายน จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี ตราด และราชบุรี
7) ปิดถึงวันที่ 20 เมษายน จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สมุทรสาคร กำแพงเพชร แพร่ ชัยภูมิ สมุทรปราการ อ่างทอง ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี นราธิวาส หนองคาย และนนทบุรี
8) ปิดถึงวันที่ 30 เมษายน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครปฐม สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และเพชรบุรี

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินมาตรการเพื่อสกัดและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง