รีเซต

เตรียมเฮ! เล็งตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรยาสูบ เยียวยาชาวไร่

เตรียมเฮ! เล็งตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรยาสูบ เยียวยาชาวไร่
TNN ช่อง16
18 ตุลาคม 2565 ( 09:13 )
37
เตรียมเฮ! เล็งตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรยาสูบ เยียวยาชาวไร่

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ว่า หลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบแบบใหม่ 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ผิดกฎหมาย บุหรี่หนีภาษี บุหรี่ปลอม กระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่อย่างบุหรี่ไฟฟ้า การแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมบุหรี่ต่างชาติ และจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่น้อยลงตามนโยบายรัฐและกระแสโลก ทำให้ การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากยอดจำหน่ายที่ลดลง และยังส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ 

ซึ่งคณะกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 50 ในวงเงิน 56.16 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 50 จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในวงเงิน 56.16 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาเวอร์ยิเนียและผู้บ่มอิสระ 

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน ปริมาณการจำหน่ายบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการใช้ใบยาลดลง ทำให้ปริมาณคงคลังใบยาสูง จึงจำเป็นต้องลดปริมาณการรับซื้อใบยาจากชาวไร่

นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอแนะให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ โดยพิจารณาจากภาษีที่ ยสท. นำส่งรัฐ และให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดทำแพลตฟอร์ม สำหรับบริหารงานด้านการวางแผนในการผลิต คงคลัง และการขายในอนาคตต่อไป 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง