ไทยมอบ 1.5 ล้านช่วยเลบานอน ประสานจัดเที่ยวบินพาคนไทยกลับบ้าน

ไทยมอบ 1.5 ล้านช่วยเลบานอน ประสานจัดเที่ยวบินพาคนไทยกลับบ้าน
มติชน
13 สิงหาคม 2563 ( 19:02 )
29
ไทยมอบ 1.5 ล้านช่วยเลบานอน ประสานจัดเที่ยวบินพาคนไทยกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือเลบานอนจากเหตุระเบิดขนาดใหญ่ที่กรุงเบรุตว่า ในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศจะมอบเงินช่วยเหลือแก่เลบานอน จำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.5 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross: ICRC) เพื่อสนับสนุนโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเลบานอน ได้ประสานงานกับรักษาการกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต และเครือข่ายคนไทยในเลบานอนอย่างใกล้ชิด โดยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน และมีห้องพักและทรัพย์สินของคนไทยจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหาย รวมถึงอยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องการจัดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเลบานอนที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง