รีเซต

เปิดทรัพย์สิน 'อาคม' รมว.คลัง มี 28 ล้าน หนี้ 3 ล้าน พบมีบ้าน 2 หลัง มูลค่า 12 ล้านบาท

เปิดทรัพย์สิน 'อาคม' รมว.คลัง มี 28 ล้าน หนี้ 3 ล้าน พบมีบ้าน 2 หลัง มูลค่า 12 ล้านบาท
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 10:26 )
85
เปิดทรัพย์สิน 'อาคม' รมว.คลัง มี 28 ล้าน หนี้ 3 ล้าน พบมีบ้าน 2 หลัง มูลค่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.คลัง เมื่อวันที่ 11 ต.ค.63 พร้อมกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสคือ นางมุกดา เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งระบุว่าเสียชีวิต
โดยอาคมแจ้งว่า ตนและคู่สมรสที่เสียชีวิต มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,986,824 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,000,624 บาท และเป็นหนี้สิน 3,013,800 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มาจากการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

อย่างไรก็ตาม นายอาคมแจ้งว่าตนเอง มีทรัพย์สิน 12,163,400 บาท และเป็นของคู่สมรสที่เสียชีวิต 15,837,223 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง มูลค่ารวม 12,500,000 บาท โดยหลังแรกอยู่ย่านบางแค ในชื่อของคู่สมรสที่เสียชีวิต มูลค่า 6,000,0000 บาท และอีกหลังอยู่ที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในชื่อของ น.ส.เฮ่งเอง แซ่เตียว น้าสาว ซึ่งเสียชีวิตแล้วเช่นกัน โดยทั้ง 2 หลังยังไม่ได้มีการโอนให้กับนายอาคมในฐานะผู้จัดการมรดก นอกจากนี้ ยังมียานพาหนะในชื่อคู่สมรสอีก 550,000 บาท นอกจากนี้ นายอาคม ยังแจ้งว่า มีเงินฝาก 5,145,900 บาท เงินฝากของคู่สมรส 2,787,223 บาท เงินลงทุน 7,017,500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง