รีเซต

กสิกรไทยครองใจนักลงทุนคว้ารางวัลทีม-นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม

กสิกรไทยครองใจนักลงทุนคว้ารางวัลทีม-นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม
TNN ช่อง16
7 เมษายน 2565 ( 18:55 )
57
กสิกรไทยครองใจนักลงทุนคว้ารางวัลทีม-นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม


บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลทีมและนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม 2564 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จำนวนรวม 15 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร การดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล มีบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในส่วนของสถาบันและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้

 

นักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัลสายลูกค้าสถาบันและรายบุคคล ได้แก่ คุณกรกช เสวตร์ครุตมัต  - กลุ่มธุรกิจการเงิน คุณจักรพงศ์ เชวงศรี – กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี และ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสายสถาบันในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี)  คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร – กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และ รับเหมา สำหรับนักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสายบุคคล ได้แก่ คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์  -กลุ่มเทคโนโลยี และ คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ – กลุ่มบริการ


สำหรับ รางวัลทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ได้รับทั้งในสายนักลงทุนสถาบันและรายบุคคล  ขณะที่นักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นสายนักลงทุนรายบุคคล – คุณสรพล วีระเมธีกุล ในกลุ่มนักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน คุณจักรพงศ์ เชวงศรี – กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม(ไม่รวมปิโตรเคมี) และคุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์รางวัลดีเด่นสายนักลงทุนสถาบัน –กลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ รางวัล Rising star โดยคุณธันย์ จิระสิทธิกร อีกด้วย


ที่มา บล.หลักทรัพย์กสิกรไทย  

ภาพประกอบ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย  ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง