รีเซต

เซี่ยเหมินออกกฎคุ้มครอง 'บุคลากรการแพทย์' เสี่ยงติดเชื้อ-โรคภัย

เซี่ยเหมินออกกฎคุ้มครอง 'บุคลากรการแพทย์' เสี่ยงติดเชื้อ-โรคภัย
Xinhua
7 พฤศจิกายน 2565 ( 12:33 )
25
เซี่ยเหมินออกกฎคุ้มครอง 'บุคลากรการแพทย์' เสี่ยงติดเชื้อ-โรคภัย

เซี่ยเหมิน, 7 พ.ย. (ซินหัว) -- นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ออกข้อบังคับคุ้มครองบุคลากรการแพทย์จากความเสี่ยงระหว่างการทำงาน ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสหรือโรคภัยไข้เจ็บ โดยถือเป็นการบุกเบิกการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองบุคลากรกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อบังคับข้างต้น ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนนครเซี่ยเหมิน และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. 2022 เน้นย้ำบทบาทสำคัญของบุคลากรการแพทย์ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ขณะเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อง่ายกว่าเดิมก่อความเสี่ยงอันตรายเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นข้อบังคับใหม่ยังกำหนดให้รัฐบาลระดับเขตและเทศบาลเมืองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการคุ้มครองบุคลากรการแพทย์ ส่วนสถาบันทางการแพทย์ต้องเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงรับประกันการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นด้วยอนึ่ง ข้อบังคับ จำนวน 19 ข้อ ได้กำหนดกรอบความเสี่ยงระหว่างการทำงานของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในระดับนิติบัญญัติเป็นครั้งแรก ซึ่งจะถือเป็นหลักประกันทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากรกลุ่มนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง