รีเซต

5 ปัจจัยเสี่ยง ”โควิด-19” เป็น “ผู้เดินทางจาก ตปท.-สัมผัสกับผู้ป่วย”

5 ปัจจัยเสี่ยง ”โควิด-19” เป็น “ผู้เดินทางจาก ตปท.-สัมผัสกับผู้ป่วย”
มติชน
23 พฤษภาคม 2563 ( 12:14 )
359
1
5 ปัจจัยเสี่ยง ”โควิด-19” เป็น “ผู้เดินทางจาก ตปท.-สัมผัสกับผู้ป่วย”

5 ปัจจัยเสี่ยง ”โควิด-19” เป็น “ผู้เดินทางจาก ตปท.-สัมผัสกับผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ภายหลังจากมีการประกาศเคอร์ฟิว และมีมาตรการผ่อนคลายใน 2 ระยะ พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเป็นเลขหลักเดียว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่3 และ 4 ต่อไป

พญ.พรรณประภา กล่าวต่อว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด(stare and local quarantine) ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 23 พฤษภาคม พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ รวม 104 ราย เป็นอัตราชายต่อหญิง = 7:1 ค่ามัธยฐานอายุ 37 ปี โดยอายุต่ำสุด 15 ปีและสูงสุด 77 ปี เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 98 อเมริการ้อยละ 1 และอังกฤษร้อยละ 1 อัตราป่วยในกลุ่มผู้เข้ากักกันโรคฯ คิดเป็นร้อยละ 0.43 โดยมีผู้ติดเชื้อจากประเทศต้นทางมากที่สุดคือ 1.ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 65 ราย 2.ประเทศปากีสถาน จำนวน 10 ราย 3.ประเทศคาซัคสถาน จำนวน 2 ราย 4.ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 ราย 5.ประเทศอียิปต์ จำนวน 4 ราย 6.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 5 ราย 7.ประเทศอังกฤษ จำนวน 2 ราย 8.ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 1 ราย 9.ประเทศบาห์เรน จำนวน 1 ราย และ 10.ประเทศจีน จำนวน 1 ราย

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดจำแนกตามจากปัจจัยเสี่ยง ในช่วงระหว่าง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า 1.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันโรคฯ จำนวน 17 ราย 2.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 10 ราย 3.ไปในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 5 ราย 4.อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ จำนวน 3 ราย และ 5.การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน(active case finding) จำนวน 1 ราย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง