รีเซต

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน ปชช.ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ในกรุงเทพฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน ปชช.ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ในกรุงเทพฯ
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 12:51 )
285
1
ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน ปชช.ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ในกรุงเทพฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน ปชช.ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 13,682 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน รวม 31 ชุมชน ในเขตบางกอกน้อย อาทิ ชุมชนวัดบางขุนนนท์ ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ชุมชนวัดระฆัง ชุมชนวัดพระยาทำ ชุมชนตรอกวังหลัง ชุมชนสายใต้เก่า ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ  ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา- ซ้าย) ชุมชนวัดโพธิ์เรียง  ชุมชนวัดอมรินทายิการาม  ชุมชนวัดรวกสุทธาราม และชุมชนมัสยิดหลวงซอริซซุนนะห์  เป็นต้น รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 14 เมษายน 2563  ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รวม 501 ชุมชน  รวมถุงพระราชทาน 93,960 ถุง  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง