ฝ่าฝืนปรับหนัก! กัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายป้องกันโควิด-19

ฝ่าฝืนปรับหนัก! กัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายป้องกันโควิด-19
Xinhua Thai
6 มีนาคม 2564 ( 13:23 )
25
ฝ่าฝืนปรับหนัก! กัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายป้องกันโควิด-19

พนมเปญ, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (5 มี.ค.) รัฐสภาของกัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และโรคอื่นที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง ซึ่งมีการระบุโทษปรับเงินและจำคุกสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้โดยละเอียด

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ 83 คนที่เข้าร่วมการประชุมร่วมอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวที่แบ่งออกเป็น 6 หมวดรวม 18 ข้อ โดยไม่ระบุตัวตน

ลอร์ก เค็ง สมาชิกสภานิติบัญญัติอาวุโสระบุว่าภายใต้กฎใหม่นี้ ผู้ที่หลบหนีการกักตัวและนำไปสู่การแพร่เชื้อให้ผู้อื่น จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี พร้อมปรับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 76,200 บาท)

 

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หลบหนีการรักษาตัวหรือสถานรักษาตัวที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 152,400 บาท) และโทษจำคุกจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ปีหากผู้หลบหนีแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

"ผู้ที่มีเจตนาแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้ผู้อื่นจะต้องจำคุกเป็นเวลา 5-10 ปี และหากเป็นการกระทำที่เกิดจากการวางแผนของกลุ่มหรือสมาคม โทษจำคุกจะเพิ่มขึ้นเป็น 10-20 ปี" เค็งกล่าว

 

เค็งระบุว่าผู้ที่เจตนาไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านการปกครองที่กำหนดในกฎหมายหรือขัดขวางการดำเนินมาตรการจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี

แมม บุญเฮง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 และควบคุมผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

 

"เมื่อมีผลบังคับใช้ กฎหมายนี้จะเป็นรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินมาตรการด้านสุขภาพและการปกครอง รวมถึงมาตรการอื่นที่มุ่งปกป้องชีวิตประชาชนและภาคสาธารณสุขได้" บุญเฮงกล่าวหลังรัฐสภาอนุมัติร่างกฎหมาย

ขั้นต่อไปพฤฒสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนจะส่งต่อพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

อนึ่ง กัมพูชาเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. โดยมีผู้ป่วยสะสม 932 ราย หายป่วยแล้ว 489 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง