บราซิลประกาศรายการสารเติมแต่งสำหรับพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

บราซิลประกาศรายการสารเติมแต่งสำหรับพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 10:42 )
21
บราซิลประกาศรายการสารเติมแต่งสำหรับพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า หน่วยงาน National Health Surveillance Agency (ANVISA) ของบราซิล ได้ประกาศกฎระเบียบการควบคุมและจำกัดการใช้รายการสารเติมแต่งสำหรับพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและสารเคลือบโพลิเมอร์ ซึ่งไม่รวมถึงรายการสารเติมแต่ง เช่น สารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเตรียมโพลิเมอร์จากมอนอเมอร์ (Polymerization aids) สารปนเปื้อนจากวัตถุดิบที่ใช้หรือสารที่เกิดจากการรวมตัวหรือสลายตัวเนื่องจากการทำปฏิกิริยาในระหว่างกระบวนการผลิต (non-intentionally added substances : NIAS) และสารในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสอาหาร (Food contact materials : FCMs) ซึ่งไม่ได้ถูกเติมระหว่างกระบวนการผลิต เป็นต้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ควบคุมและกำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะ (Specific migration limit : SML) สำหรับสารเติมแต่ง (Positive list of Additives) มากกว่า 1,000 รายการ เช่น กรด N-alky benzene sulfonic = 30 mg/kg กรด Sulfonic = 6 mg/kg สาร manganese pyrophosphate = 0.6 mg/kg สาร mono and di-n-alkyl phosphates = 0.05 mg/kg และสาร Polyethylene glycol diricinoleate = 42 mg/kg เป็นต้น

2.จำกัดการใช้กรดฟีนอล หรือแอลกอฮอล์ สำหรับโลหะ 9 รายการ ได้แก่ (1) อลูมิเนียม ≤ 1 mg/kg (2) แบเรียม ≤ 1 mg/kg (3) โคบอลต์ ≤ 0.05 mg/kg (4) ทองแดง ≤ 5 mg/kg  (5) เหล็ก ≤ 48 mg/kg  (6) ลิเทียม ≤ 0.6 mg/kg  (7) แมงกานีส ≤ 0.6 mg/kg  (8) นิกเกิล ≤ 0.02 mg/kg  และ (9) สังกะสี ≤ 5 mg/kg

3.จำกัดค่าการแพร่กระจายจำเพาะการใช้สารพาทาเลต และสารที่เติมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลดความแข็งในพลาสติกที่สัมผัสอาหารสำหรับเด็กอายุ 0 – 3 ปี จำนวน 5 รายการ

จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยส่งออกเคมีภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรปในช่วงในปี 2559-2561 มูลค่า7,741.60 13,405.70 และ 9,527.10 ล้านบาท ตามลำดับ และในปี 2562 มีการส่งออกมูลค่า 6,667.30 ล้านบาท ลดลง 30.01% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง