ที่ประชุมรัฐสภา เลื่อนถก ประมวลกม.ยาเสพติดไปก่อน พรุ่งนี้ ลุยถกแก้ รธน.

ที่ประชุมรัฐสภา เลื่อนถก ประมวลกม.ยาเสพติดไปก่อน พรุ่งนี้ ลุยถกแก้ รธน.
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 20:03 )
13
ที่ประชุมรัฐสภา เลื่อนถก ประมวลกม.ยาเสพติดไปก่อน พรุ่งนี้ ลุยถกแก้ รธน.

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ส่วนร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 82/ 3 ที่คณะกรรมาธิการฯ เพิ่มขึ้นใหม่ โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับกรรมาธิการเพื่มขึ้นใหม่ จากทั้งหมด 182 มาตรา และที่ประชุมได้ยุติการอภิปราย

 

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับมาตราที่เหลือ และร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่…) พ.ศ. … ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปในโอกาสต่อไป สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 23 มิถุนายน จะเป็นการพิจาณราร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ร่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง