รีเซต

โฆษก ศบค.เผยติดเชื้อในสถานกักกันฯ รวม 102 ราย ทั่วโลกป่วยสะสมแตะ 5 ล้านรายแล้ว!

โฆษก ศบค.เผยติดเชื้อในสถานกักกันฯ รวม 102 ราย ทั่วโลกป่วยสะสมแตะ 5 ล้านรายแล้ว!
มติชน
21 พฤษภาคม 2563 ( 12:24 )
99
โฆษก ศบค.เผยติดเชื้อในสถานกักกันฯ รวม 102 ราย ทั่วโลกป่วยสะสมแตะ 5 ล้านรายแล้ว!
 

โควิด-19 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า สถิติของผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด (State and Local Quarantine) ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 20 พฤษภาคม พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 102 ราย อัตราเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 7.5 ต่อ 1 ค่ามัธยฐานอายุ 37 ปี อายุต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 77 ปี เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 98 อเมริกา ร้อยละ 1 และอังกฤษ ร้อยละ 1 โดยอัตราป่วยในกลุ่มผู้เข้ากักกันโรคฯ เท่ากับ 101/22,222 เท่ากับร้อยละ 0.45

 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเทศต้นทางที่มีการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากที่สุด ดังนี้ 1.ประเทศอินโดนีเซีย 137 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 65 ราย 2.ประเทศปากีสถาน 122 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย 3.ประเทศคาซัคสถาน 55 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย 4.ประเทศมาเลเซีย 194 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย 5.ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 348 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย 6.ประเทศอียิปต์ 199 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย 7.สหราชอาณาจักร 297 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย 8.ประเทศจีน 168 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 9.ประเทศฟิลิปปินส์ 171 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 10.ประเทศบาเรห์ 238 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 11.ประเทศเนเธอร์แลนด์ 199 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย

 

“จังหวัดรับรักษา ได้แก่ จ.สงขลา 19 ราย จ.สตูล 18 ราย กรุงเทพมหานคร 17 ราย จ.ปัตตานี 12 ราย จ.ยะลา 8 ราย จ.ชลบุรี 18 ราย จ.นราธิวาส 6 ราย จ.กระบี่ 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 102 ราย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

 

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 70 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 5,085,504 ราย อาการหนัก 45,802 ราย รักษาหายแล้ว 2,021,072 ราย เสียชีวิต 329,731 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 1,591,991 ราย เสียชีวิต 94,994 ราย 2.รัสเซีย 308,705 ราย เสียชีวิต 2,972 ราย 3.บราซิล 293,357 ราย เสียชีวิต 18,894 ราย 4.สเปน 279,524 ราย เสียชีวิต 27,888 ราย 5.สหราชอาณาจักร 248,293 ราย เสียชีวิต 35,704 ราย 6.อิตาลี 227,364 ราย เสียชีวิต 32,330 ราย 7.ฝรั่งเศส 181,575 ราย เสียชีวิต 28,132 ราย 8.เยอรมนี 178,531 ราย เสียชีวิต 8,207 ราย 9.ตุรกี 152,587 ราย เสียชีวิต 4,222 รายและ 10.อิหร่าน 126,949 ราย เสียชีวิต 7,183 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในประเทศอันดับที่ 21-50 จะพบว่า อันดับที่ 27 ประเทศสิงคโปร์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 570 ราย สะสมที่ 29,364 ราย อันดับที่ 28 ประเทศบังกลาเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 1,617 ราย สะสม 26,738 ราย อันดับที่ 33 ประเทศอินโดนิเซีย ผู้ป่วยรายใหม่ 693 ราย สะสม 19,189 ราย อันดับที่ 39 ประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย สะสม 16,367 ราย อันดับที่ 43 ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยรายใหม่ 279 ราย สะสม 13,221 ราย และ อันดับที่ 44 ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย สะสม 11,122 ราย

 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย จำนวน 15 ประเทศ เรียงลำดับตามจำนวนยอดผู้ป่วยสะสม ได้แก่ 1.อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 112,028 ราย เสียชีวิต 3,434 ราย 2.ปากีสถาน ผู้ป่วยสะสม 45,898 ราย เสียชีวิต 985 ราย 3.สิงคโปร์ ผู้ป่วยสะสม 29,364 ราย เสียชีวิต 22 ราย 4.บังคลาเทศ ผู้ป่วยสะสม 26,738 ราย เสียชีวิต 386 ราย 5.อินโดนีเซีย ผู้ป่วยสะสม 19,189 ราย เสียชีวิต 1,242 ราย 6.ญี่ปุ่น ผู้ป่วยสะสม 16,367 ราย เสียชีวิต 768 ราย 7.ฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยสะสม 13,221 ราย เสียชีวิต 842 ราย 8.เกาหลีใต้ ผู้ป่วยสะสม 11,122 ราย เสียชีวิต 264 ราย 9.มาเลเซีย ผู้ป่วยสะสม 7,009 ราย เสียชีวิต 114 ราย 10.ไทย ผู้ป่วยสะสม 3,037 เสียชีวิต 56 ราย 11.เวียดนาม ผู้ป่วยสะสม 324 ราย เสียชีวิต 0 ราย 12.เมียนมา ผู้ป่วยสะสม 199 ราย เสียชีวิต 6 ราย 13.บรูไน ผู้ป่วยสะสม 141 ราย เสียชีวิต 1 ราย 14.กัมพูชา ผู้ป่วยสะสม 122 ราย เสียชีวิต 0 ราย และ 15.สาธารณรัฐประชาชนลาว ผู้ป่วยสะสม 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง