รีเซต

เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้สิทธิและลงทะเบียนเมื่อไรเช็กเลยที่นี่

เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้สิทธิและลงทะเบียนเมื่อไรเช็กเลยที่นี่
TNN ช่อง16
26 มกราคม 2565 ( 13:57 )
59
เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้สิทธิและลงทะเบียนเมื่อไรเช็กเลยที่นี่

จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยโครงการคนสะครึ่ง เฟส 4 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งมีการขยับช่วงเวลา เริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบรรเทาค่าครองชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

ไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเมื่อไร?

วันเริ่มต้นโครงการคนละครึ่งเฟส 4

- 1 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มยืนยันตัวตน และ ใช้สิทธิ 

ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4 ได้หรือไม่ ? 

- คำตอบคือได้ โดยจะมีการเปิดสิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ให้สำหรับผู้สนใจและยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ และสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีอะไรบ้าง

- ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- มีบัตรประจำตัวประชาชน

- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน

ข้อมูลจาก :  กระทรวงการคลัง

ภาพจาก :  TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง