รีเซต

เฮ! กรุงเทพฯปลอด "โควิด-19" ต่อเนื่องวันที่ 29 "ศบค.กทม." เผยรอผลตรวจเชื้ออีก 4 พันตัวอย่าง

เฮ! กรุงเทพฯปลอด "โควิด-19" ต่อเนื่องวันที่ 29 "ศบค.กทม." เผยรอผลตรวจเชื้ออีก 4 พันตัวอย่าง
มติชน
19 มิถุนายน 2563 ( 16:58 )
81
เฮ! กรุงเทพฯปลอด "โควิด-19" ต่อเนื่องวันที่ 29 "ศบค.กทม." เผยรอผลตรวจเชื้ออีก 4 พันตัวอย่าง
เฮ! กรุงเทพฯปลอด “โควิด-19” ต่อเนื่องวันที่ 29 “ศบค.กทม.” เผยรอผลตรวจเชื้ออีก 4 พันตัวอย่าง

วันที่ 19 มิถุนายน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 60/2563 ที่ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) ว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประสานให้ กทม.ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง โดยตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก (Sentinel Surveillance) ด้วยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่ง สธ.ได้สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ กทม. จำนวน 15,210 ชุด สรุปยอดรวมตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจถึงวันที่ 18 มิถุนายน รวมทั้งสิ้น 15,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.03 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 10,975 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ 4,087 ราย

 

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ข้าราชการ กทม. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ กทม. บุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ทำแบบทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และเข้ารับการตรวจคัดกรองยืนยันโดยแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยผลการประเมินทั้งหมดยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

 

“ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 29 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาฟักตัวของโรคดังกล่าว (ระยะเวลาฟักตัวเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่ากับ 14 วัน) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง” พล.ต.ท.โสภณ กล่าวและว่า นอกจากนี้ กทม.ยังได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัด ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียน อาทิ พื้นผิวบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง โต๊ะนักเรียน โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งให้โรงเรียนเตรียมจัดจุดคัดกรองบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองก่อนเข้าไปในบริเวณโรงเรียน จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถล้างมือได้บ่อยๆ ดังนั้น ผู้ปกครองคลายความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุตรหลานที่กำลังจะเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ได้

 

รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า สำหรับนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน ได้กำชับให้แต่ละโรงเรียนแต่ละแห่งประสานพนักงานขับรถ เพื่อทำแบบทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.รวมทั้งขอให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนรับขึ้นรถรับ-ส่งด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง