'เพื่อไทย' ชี้ ถ้า รบ.เป็นเจ้าภาพ กก.สมานฉันท์ ไม่เข้าร่วม ย้ำยังไม่เห็นวาระประชุมร่วมเพื่อแก้ รธน.

'เพื่อไทย' ชี้ ถ้า รบ.เป็นเจ้าภาพ กก.สมานฉันท์ ไม่เข้าร่วม ย้ำยังไม่เห็นวาระประชุมร่วมเพื่อแก้ รธน.
มติชน
1 พฤศจิกายน 2563 ( 17:11 )
32
'เพื่อไทย' ชี้ ถ้า รบ.เป็นเจ้าภาพ กก.สมานฉันท์ ไม่เข้าร่วม ย้ำยังไม่เห็นวาระประชุมร่วมเพื่อแก้ รธน.

‘เพื่อไทย’ ชี้ ถ้า รบ.เป็นเจ้าภาพ คกก.สมานฉันท์ ไม่เข้าร่วม แต่หากเป็นหน่วยงานอื่น ต้องขอดูหน้าตาโครงสร้างก่อน ย้ำ ยังไม่เห็นวาระประชุมร่วมเพื่อแก้ รธน.ในการประชุมสภา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ อย่างไร ว่า เดิมเหมือนรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา แล้วมีคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 7 ฝ่าย ถ้าเป็นอย่างนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น เพราะจาก 7 ฝ่าย จะมีเพียง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายค้าน กับฝ่ายนักศึกษาเท่านั้น ที่เป็นคนพูดถึงปัญหา แต่ตอนนี้ เห็นว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภา และสถาบันพระปกเกล้า กำลังดูโครงสร้างของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราขอดูหน้าตาโครงสร้างของคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วจะเข้าร่วมหรือไม่ โดยขณะนี้เรายังไม่เห็นหน้าตาของโครงสร้างคณะกรรมการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวันนี้คู่ขัดแย้งคือนายกฯกับผู้ชุมนุม ดังนั้น การจะมาคุยกันโดยการมีคณะกรรมการเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาได้ ซึ่งนายกฯเองก็ทราบปัญหาเรื่องนี้ เนื่องจากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ชัดเจน

เมื่อถามถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายประเสริฐกล่าวว่า ดูวาระการประชุมในสัปดาห์หน้าที่จะมีการเปิดสมัยประชุม เรายังไม่เห็นวาระที่ประธานสภาเรียกประชุมเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นแต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรปกติ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงมีร่างของภาคประชาชนรออยู่ ซึ่งตนคิดว่าเราควรรอเอาร่างของภาคประชาชนนี้เข้ามาพิจารณาพร้อมกันจะเป็นประโยชน์มากกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง