ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 30 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 30 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด
มติชน
23 พฤษภาคม 2564 ( 11:26 )
24
ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 30 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. รายงานตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน พิจิตร ตาก เลย สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ระนอง นครศรีธรรมราช และสตูล รวม 60 อำเภอ 101 ตำบล 206 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,105 หลัง และกรุงเทพมหานคร รวม 4 เขต 5 แขวง บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ส่วนในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัย ในจังหวัดพะเยา รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 70 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันส่งผลให้มีฝนฟ้า คะนองและฝนตกหนัก

 

 

โดยในห้วงวันที่ 15 พ.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน (23พ.ค. 64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 30 จังหวัด รวม 60 อำเภอ 101 ตำบล 205 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,105 หลัง แยกเป็น ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน พิจิตร และตาก รวม 23 อำเภอ 42 ตำบล 99 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 549 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เลย สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ และนครราชสีมา รวม 18 อำเภอ 32 ตำบล 64 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 279 หลัง ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 16 หลัง ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 12 อำเภอ 18 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง นครศรีธรรมราช และสตูล รวม 5 อำเภอ 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 22 หลัง และกรุงเทพมหานคร รวม 4 เขต 5 แขวง บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง

 

 

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวม 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 70 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง