รีเซต

มองโกเลียในจ่อขยายการควบคุม 'ทะเลทราย' ขยายตัว

มองโกเลียในจ่อขยายการควบคุม 'ทะเลทราย' ขยายตัว
Xinhua
8 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:18 )
36
มองโกเลียในจ่อขยายการควบคุม 'ทะเลทราย' ขยายตัว

(แฟ้มภาพซินหัว : ต้นไม้ที่เติบโตบนทุ่งหญ้าในอำเภอหางจิ่น เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2023)

ฮูฮอต, 8 ก.พ. (ซินหัว) -- สำนักป่าไม้และทุ่งหญ้าเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เผยว่ามองโกเลียในวางแผนขยายความพยายามในการฟื้นฟูผืนดินที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายและที่ดินทรายของภูมิภาครายงานระบุว่ามองโกเลียในวางแผนปลูกต้นไม้มากกว่า 3 ล้านหมู่ (ราว 1.25 ล้านไร่) พร้อมปลูกหญ้ามากกว่า 13 ล้านหมู่ (ราว 5.41 ล้านไร่) และฟื้นฟูผืนดินที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายและที่ดินทรายมากกว่า 15 ล้านหมู่ (ราว 6.25 ล้านไร่) ในปี 2024ปีนี้มองโกเลียในจะพยายามดำเนินโครงการผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ (Three-North Shelterbelt Forest Program) ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าขนาดใหญ่ ทั้งจะบูรณาการการควบคุมทรายกับการติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนยกระดับการติดตามการดำเนินโครงการเพื่อรับประกันว่าต้นไม้และหญ้าที่ปลูกจะมีชีวิตรอดในปี 2023 มองโกเลียในปลูกต้นไม้มากกว่า 5.56 ล้านหมู่ (ราว 2.31 ล้านไร่) ปลูกหญ้ามากกว่า 17.43 ล้านหมู่ (ราว 7.26 ล้านไร่) และฟื้นฟูผืนดินที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายและที่ดินทรายมากกว่า 9.5 ล้านหมู่ (ราว 3.95 ล้านไร่) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายประจำปีทั้งนี้ มองโกเลียในเป็นที่ตั้งของทะเลทรายขนาดใหญ่ 4 แห่งและพื้นที่ทรายขนาดใหญ่ 4 แห่ง ซึ่งประสบปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและที่ดินทรายมาอย่างยาวนาน โดยภูมิภาคนี้ได้ยกระดับความพยายามปลูกป่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง