รีเซต

JKN เผยขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ให้"โทโบ" บ.ย่อยของ"ยูนิสเตรทช์"ราคา 4.50 บาท/หุ้น

JKN เผยขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ให้"โทโบ" บ.ย่อยของ"ยูนิสเตรทช์"ราคา 4.50 บาท/หุ้น
ทันหุ้น
13 กุมภาพันธ์ 2566 ( 10:12 )
233
JKN เผยขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ให้"โทโบ" บ.ย่อยของ"ยูนิสเตรทช์"ราคา 4.50 บาท/หุ้น

#JKN #ทันหุ้น-บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงทุนในหุ้น Private Placement หรือ PP จากเดิมบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด เป็น บริษัท โทโบ จํากัด (“ผู้ลงทุน”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด เนื่องจากบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด ผู้ลงทุนเดิมได้ร่วมเจรจากับบริษัท และมีความประสงค์ที่จะนําบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%  ของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัดเข้าซื้อหุ้น Private Placement เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือของผู้ลงทุนเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โทโบ จํากัด เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับผู้ลงทุนเดิม มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทเช่นเดิม และไม่มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทางลบใด ๆ ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

 

ทั้งนี้ JKN จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนไม่เกิน 66,666,666 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง