รีเซต

สธ.ขยายเวลาออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ดึงคลินิก-ร้านยา-รพ.เอกชน เข้าร่วม

สธ.ขยายเวลาออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ดึงคลินิก-ร้านยา-รพ.เอกชน เข้าร่วม
มติชน
8 พฤษภาคม 2565 ( 14:36 )
32
สธ.ขยายเวลาออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ดึงคลินิก-ร้านยา-รพ.เอกชน เข้าร่วม

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2565) นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่ สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบ “หมอพร้อม” ให้เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพประชาชนที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วกว่า 15,000 แห่ง ทั้งโรงพยาบาล (รพ.) รัฐ รพ.เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิก และร้านยา มีประชาชนใช้บริการกว่า 31 ล้านคน ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา สธ.ใช้ Digital Signature มาตรฐานการออกใบรับรองระดับที่ 3 หรือระดับสูงที่สุด ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยจัดหา License ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) ให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อออกเอกสารรับรองทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใบรับรองแพทย์สำหรับการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์สำหรับโรคโควิดหลังการรักษาตัวแบบ Home Isolation ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับใบรับรองฯ ผ่านหมอพร้อม ทั้ง LINE Official Account และแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยไม่ต้องเดินทางมารับที่โรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า สธ.เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา Digital Health Platform ให้รองรับการใช้งานอย่างครอบคลุมทั้งประเทศ จึงได้จัดหา License เพิ่มเติมให้กับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อใช้ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบรับรองแพทย์สำหรับตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์กรณีติดเชื้อโควิด ใบรับรองแพทย์สำหรับใบอนุญาตขับรถ ใบแสดงความเห็นแพทย์ ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK และ RT-PCR และใบรับรองสุขภาพอื่น ๆ ในอนาคต

 

“ตั้งแต่วันนี้ได้เปิดให้หน่วยบริการดังกล่าวสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้ลงนาม เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา และโรงพยาบาลเอกชนที่สนใจ สามารถสมัครใช้งานได้ผ่าน หมอพร้อม Station โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หมอพร้อม” นพ.โสภณ กล่าว

 

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการ Chatbot หมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – วันที่ 25 เมษายน 2565 ทั้งหมด 12 ล้านการสนทนา ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 4.2 ล้านคน โดย 5 เรื่อง ที่ประชาชนใช้บริการสอบถามมากที่สุด ได้แก่ 1.ข้อมูลวัคซีนโควิด 1.1 ล้านการสนทนา 2.ใบรับรองฉีดวัคซีน 4.5 แสนการสนทนา 3.แบบประเมินสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 3.5 แสนการสนทนา 4.การติดเชื้อโควิด 2.4 แสนการสนทนา และ 5.การตรวจโควิด 2.2 แสนการสนทนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง