รีเซต

เงินเข้าแล้ว! เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร เข้างวดสอง กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท

เงินเข้าแล้ว! เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร เข้างวดสอง กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท
มติชน
2 มิถุนายน 2563 ( 09:37 )
185
เงินเข้าแล้ว! เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร เข้างวดสอง กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท

 

วันนี้ 2 มิถุนายน 2563 โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจ่ายเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. 2563 เข้าสู่เดือนที่สอง

 

ซึ่งเงินงวด มิ.ย. ซึ่งล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ได้โอนเงินไปแล้วประมาณ 7 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้าน เกษตรกรที่เหลืออีก 5.8 แสนราย ยังโอนเงินให้ไม่ได้

 

แยกเป็น 3.56 แสนราย ส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ประมาณ และอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้ง หลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา

 

ธ.ก.ส. , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

 

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย

 

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-2 มิถุนายน โดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท

 

อย่าลืม! สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th  และเช็คโอนเงินงวดสองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

ขณะเดียวกัน แจ้งได้ด้วยเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

 

โดยวันที่ 5 มิ.ย. 2563 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง