เดินหน้าจริงจัง ศูนย์ซ่อมสร้างแปดริ้ว เร่งออกหน่อยบริการชุมชน

เดินหน้าจริงจัง ศูนย์ซ่อมสร้างแปดริ้ว เร่งออกหน่อยบริการชุมชน
77ข่าวเด็ด
15 สิงหาคม 2563 ( 07:29 )
51
เดินหน้าจริงจัง ศูนย์ซ่อมสร้างแปดริ้ว เร่งออกหน่อยบริการชุมชน

ฉะเชิงเทรา – เดินหน้าจริงจัง ศูนย์ซ่อมสร้าง วท.แปดริ้ว เร่งออกหน่อยบริการชุมชน พร้อมฝึกอาชีพ แนะแนวเส้นทางการก้าวเดินสู่ถนนสายอาชีพ แก่เด็กและเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในสายการเรียนที่ตลาดแรงงานต้องการ สร้างสมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

 

วันที่ 15 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้เดินทางลงพื้นที่มาร่วมเปิดกิจกรรมการจัดงานออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้นำคณะครูอาจารย์วิทยากรผู้มีความรู้ตลอดจนนักศึกษาจากหลายสาขาวิชาชีพ มาออกหน่อย “Fix it center” ให้บริการแก่ชุมชนชาว ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

ซึ่งมีทั้งการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การฝึกอาชีพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสวัดประตูน้ำท่าไข่ นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบเครื่องมือช่างไว้ให้แก่ทางโรงเรียน ได้เปิดเป็นศูนย์ซ่อมสร้างไว้บริการแก่คนในชุมชนต่อไปด้วย

 

 

โดย ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหน่อยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้แก่ประชาชนนั้น มีวัตถุประสงค์ 5 ประการตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา คือ ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิ์ภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องวิธีการใช้เครื่องมือ การดูแลการบำรุงรักษาและการสอนซ่อมสร้างด้วยตนเอง และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในกรณีการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยให้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาภายในจังหวัด ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของการเรียนด้านสายอาชีพ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนี้

 

 

ซึ่งในวันนี้ได้มีบริการออกหน่วยมาสอนการทำมุ้งลวดและซ่อมแซมมุ้งลวดให้แก่ชาวบ้าน การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การเดินสายไปฟ้าภายในอาคาร การทำโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้งานเอง การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี และการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

 

 

นอกจากการออกหน่วยมาให้บริการแก่ประชาชนและสอนวิชาชีพเบื้องต้นแก่ชาวบ้านและนักเรียนในสถานศึกษาประจำท้องถิ่นแล้ว ประชาชนยังสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการ การซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ได้ฟรียังภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างถาวรได้ในทุกๆ วัน ตามเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าว

 

นักเรียนช่างทำความดี ถือฤกษ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างถาวร

วท.ฉะเชิงเทรา ถือฤกษ์ดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างนักเรียนช่างจิตอาสาแบบถาวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง