CP มอบข้าวสารตราฉัตร 1000 กก.ให้คณะสงฆ์จ.ระนองเปิดโรงทานสู้ภัยโควิท 19

CP มอบข้าวสารตราฉัตร 1000 กก.ให้คณะสงฆ์จ.ระนองเปิดโรงทานสู้ภัยโควิท 19
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 03:19 )
145
CP มอบข้าวสารตราฉัตร 1000 กก.ให้คณะสงฆ์จ.ระนองเปิดโรงทานสู้ภัยโควิท 19

CP มอบข้าวสารตราฉัตร 2000 กก.ให้คณะสงฆ์จ.ระนองเปิดโรงทานสู้ภัยโควิท 19

ระนอง-          วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมพิธีมอบข้าวสารตราฉัตร จำนวน 1,๐๐๐ กิโลกรัม จากผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์

ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิ้งค์ จำกัด (ผู้บริหารธุรกิจกาแฟมวลชนและแบรนด์กาแฟต่างๆ ของ CP) และคุณสุเมธ เหล่าโมฬาพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ CP Intertrade (CEO ข้าวตราฉัตร) โดยมอบหมายให้นายภควัต เงยเจริญ (เถ้าแก่น้อยของเครือ CP) และน้องๆร้านกาแฟมวลชน เป็นผู้แทนมอบให้ทางจังหวัดระนอง โดยมีนายนายธีรพล  ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบ โดยพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง รับมอบ

เพื่อนำถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดระนอง จัดโรงทานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID–19) พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า “วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน คู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ ตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนัก ของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัด ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะอนุเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล”

พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง/เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ได้กล่าวเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคปัจจัย (ซึ่งสามารถโอนผ่านช่องทางบัญชีของวัดสุวรรณคีรีวิหาร ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขบัญชี 806 0 50399 5) หรือบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง (เช่น น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น) เพื่อนำมาจัดถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้กล่าวอนุโมทนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งชาวระนองจักได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป

ด้านนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวว่าขอขอบคุณ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP ที่ได้อนุเคราะห์ต่อชาวจังหวัดระนอง  ต้องขอขอบคุณแทนชาวระนองทุกๆคน และชาวระนองมั่นใจว่าจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ร่วมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือดูแล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง