รีเซต

คกก.โรคติดต่อ ออกคำแนะนำ ป้องกัน “โรคโควิด-19” ระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คกก.โรคติดต่อ ออกคำแนะนำ ป้องกัน “โรคโควิด-19” ระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 16:41 )
188
คกก.โรคติดต่อ ออกคำแนะนำ ป้องกัน “โรคโควิด-19” ระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คกก.โรคติดต่อ ออกคำแนะนำ ป้องกัน “โรคโควิด-19” ระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งในชุมชนและภายในครอบครัว

เกาะติดโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วประเทศ ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ปีนี้
นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ และในช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ทุกปีประชาชนจะเดินกลับภูมิลำเนา และมีกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้ยกเลิกวันหยุดและกิจกรรมในช่วงดังกล่าวแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทั้งในชุมชนและภายในครอบครัว

“ขอให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดัน โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น พึงพำนักอยู่ในบ้าน อย่าให้คนที่ไม่รู้จักมาใกล้ตัว และปฏิเสธการไปร่วมกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ อยู่บ้านหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

กรมควบคุมโรค จึงได้ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.งดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การจัดงานทำบุญใหญ่ที่วัด 2.ไม่แนะนำให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับ ขอให้ท้องถิ่นจัดทำทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจากนอกจังหวัด พร้อมที่อยู่หรือที่ที่ประสงค์จะพำนัก และวันที่จะเดินทางมาถึงพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำการคัดกรอง และประโยชน์ในการติดตามตรวจจับได้อย่างรวดเร็วกรณีเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคโควิด-19

3.การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี ยังทำได้ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน โดยให้คำนึงถึง เรื่องความสะอาดในการใช้อุปกรณ์ที่สรงน้ำ เช่น ขัน ขวดน้ำอบ หรือก้านดอกไม้ที่ใช้พรม และล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้อุปกรณ์ดังกล่าว การแสดงความกตัญญู และขอพรต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความระลึกถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น

4.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนพบญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด 5.กินอาหารที่ร้อนสุกสะอาด แยกจานชามและช้อนส้อมส่วนตัว รวมถึงการนั่งรับประทานอาหาร ควรห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร

6.งดการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 7.หมั่นทำความสะอาดบ้าน และข้าวของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ 8.หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดนานๆในช่วงฤดูร้อน ระมัดระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง