รีเซต

อุทัยฯ ชื่นชมโรงเรียนขนาดเล็ก ปิ้งไอเดียปลูกผักสวนครัว บริหารจัดสรรงบอาหารกลางวันลงตัว

อุทัยฯ ชื่นชมโรงเรียนขนาดเล็ก ปิ้งไอเดียปลูกผักสวนครัว บริหารจัดสรรงบอาหารกลางวันลงตัว
มติชน
19 กรกฎาคม 2565 ( 14:45 )
48
อุทัยฯ ชื่นชมโรงเรียนขนาดเล็ก ปิ้งไอเดียปลูกผักสวนครัว บริหารจัดสรรงบอาหารกลางวันลงตัว

อุทัยธานี อาหารกลางวัน ของน้อง อิ่มท้องทุกมื้อ ชื่นชมโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้งบประมาณ ที่ได้รับวันละ 924 บาทอย่างไร ให้กลายเป็นทุนอาหารกลางวัน สู่ทุนการศึกษา สู่คลังอาหารใหญ่ ที่สามารถต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์ กับตัวนักเรียนได้อย่างดี

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ดูการจัดทำโครงการ อาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงที่สถานการณ์สินค้าอุปโภค บริโภค นั้นมีราคาสูงขึ้น แต่นักเรียนยังคงสามารถมีอาหารกลางวัน ทานได้อย่างเพียงพอ อิ่มท้อง และถูกหลักโภชนาการ

 

โดยที่ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนอยู่ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 44 คน มีครูทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็นข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และ ธุรการ 1 คน ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวใช้งบประมาณ อาหารกลางวันที่ได้มาอย่างรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ ที่สามารถใช้งบประมาณ ที่ได้รับวันละ 924 บาท อย่างไรให้กลายมาเป็นทุนอาหารกลางวัน สู่ทุนการศึกษา สู่คลังอาหารใหญ่ ที่สามารถต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์ กับตัวนักเรียนได้อย่างดี

 

โดยที่ โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ขุยแห่งนี้ ได้มีการจัดทำโครงการ ผักสวนครัวโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ที่ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน จนทำให้เกิดโครงการ ที่สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในการจัดทำแปลงผักสวนครัวของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างแหล่งอาหารต้นทุนให้กับมื้ออาหารกลางวัน ทำให้สามารถนำเงินจำนวน 924 บาท ที่ได้รับต่อวัน ซื้อเนื้อสัตว์ ขนม ผลไม้

 

ส่วนพ่อครัว แม่ครัว ที่ทำอาหารนั้นจะเป็นครูและนักเรียนช่วยกัน ทำให้นักเรียนที่โรงเรียน ได้ทานอาหารกลางวัน ได้อย่างอิ่มท้อง ก่อนต่อยอดผลผลิตที่หากช่วงไหนเหลือจากประกอบอาหารกลางวัน จะนำไปจำหน่ายก่อนนำเงินที่ได้มาเป็นกองทุนหมุนเวียน แปลงผัก และนำไปสู่การเก็บสะสมจนเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนได้ทุกปี อีกด้วย

 

โดยนางปัทมนันท์ อิสริยภานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยของเรา ได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจาก อบต.หนองนางนวล โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมานี้ได้เพิ่มจาก 20 บาท เป็น 21 บาทต่อคน นักเรียนของเรามีทั้งหมด 44 คน เงินที่เราได้รับต่อวันก็จะเป็นเงิน 924 บาทต่อวัน แต่ด้วยในภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมากแพงตอนนี้ ทางโรงเรียนก็ได้ปรึกษากับกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ในการปรับตัวเพื่อให้โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนยังคงพอเพียงและนักเรียนได้อิ่มท้องทุกมื้อ จนเกิดเป็นความร่วมมือในการปลูกผักสวนครัวโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือจากทำอาหารก็จะนำไปจำหน่ายในราคาต้นทุน เพื่อนำเงินที่ได้เป็นทุนไว้ใช้ต่อยอดหมุนเวียน และในส่วนของเงินที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.นั้น ในส่วนของโครงการอาหารกลางวัน เราจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อหมูซื้อไก่ และซื้อของต่างๆในส่วนที่เรายังผลิตเองไม่ได้


ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้าน หรือบางครั้งก็จะเป็นข้าวสาร ซึ่งล่าสุดนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาว ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายก เทศมนตรี เมืองอุทัยธานี และมูลนิธิไทยเศรษฐ์ ในการมอบข้าวสาร 2 กระสอบใหญ่ 100 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กของเรา ซึ่งเป็นการทุ่นค่าข้าวสารไปได้มาก

 

โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยในตอนนี้แม้สินค้าจะมีราคาสูงขึ้นมาก แต่เด็กๆที่นี่ทุกคนจะยังคงได้ทานอาหาร ที่อิ่มท้องและได้ประโยชน์ เหมือนเดิม เนื่องด้วยเรามีที่ปรึกษาที่ดี ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งผู้ปกครองที่น่ารักให้ความเอาใจใส่ ทำให้ตรงนี้ทางโรงเรียน จึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอย่างดี

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง