รีเซต

"จักรพันธ์-ภาคภูมิ" 2 สส.พปชร. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามแผนป้องกันโควิด-19

"จักรพันธ์-ภาคภูมิ" 2 สส.พปชร. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามแผนป้องกันโควิด-19
มติชน
5 ตุลาคม 2563 ( 09:54 )
119
"จักรพันธ์-ภาคภูมิ" 2 สส.พปชร. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามแผนป้องกันโควิด-19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคนที่หนึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมและให้ข้อมูล ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศไทย-เมียนมา
 
 
 
 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดตากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเข้า-ออก ตามจุดผ่านแดน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ออกคำสั่งเรื่องระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร กำหนดกรณียานพาหนะไม่เกิน 4 ล้อ ขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2
 
 
 
 
นอกจากนั้น อนุญาตให้มีพนักงานขับรถได้ แค่จำนวน 1 คน เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค
โควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ในส่วนของพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการลักลอบข้ามชายแดน โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกัน อาทิ หน่วยงานทหาร ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนในทุกช่องทางอย่างเข้มข้น
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง