รีเซต

ทหารเกณฑ์ปลดประจำการเตรียมเฮ หลังซีพีจับมือกองทัพบก จัดหางานพร้อมพัฒนาทักษะ นำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ

ทหารเกณฑ์ปลดประจำการเตรียมเฮ หลังซีพีจับมือกองทัพบก จัดหางานพร้อมพัฒนาทักษะ นำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
24 กุมภาพันธ์ 2566 ( 19:38 )
146
ทหารเกณฑ์ปลดประจำการเตรียมเฮ หลังซีพีจับมือกองทัพบก จัดหางานพร้อมพัฒนาทักษะ นำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.45 น. ณ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนลงนาม และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเป็นสักขีพยาน

    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถทหารกองประจำการ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ, คัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเข้าร่วมงาน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ, ค้นหาแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับทหารกองประจำการและครอบครัว รวมถึงเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

    โดยกองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการ น้องคนเล็กของกองทัพบก ที่ผ่านการฝึกฝนให้มีความรักชาติ ความสามัคคี มีวินัย อดทน เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ ซึ่งในระหว่างรับราชการนั้น กองทัพบกได้มีโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการการศึกษานอกโรงเรียน โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ และโครงการอื่นๆ เพื่อเสริมให้น้องคนเล็กของกองทัพบกได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างขึ้นภายหลังจากปลดประจำการ มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ด้านนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่รู้จักเสียสละ รู้อภัย และรู้จักให้ ในวันนี้จึงขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกที่เปิดโอกาสให้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ซึ่งเหล่าทหารกองประจำการนั้น ถือเป็นผู้เสียสละต่อประเทศชาติ มีความเป็นผู้นำ และมีระเบียบวินัยสูง โดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ที่เครือฯ ยึดมั่นในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ


โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ระดมสรรพกำลังจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ซีพีเอฟ  ซีพีออลล์  กลุ่มทรู แม็คโคร โลตัส เปิดโอกาสด้านอาชีพ นำร่องด้วยการสนับสนุนตำแหน่งงาน 13,000 อัตราทั่วประเทศ ครอบคลุมหลายสายงานทั้งการเกษตร ค้าปลีก ค้าส่ง และร้านอาหาร รวมทั้งเปิดเว็บไซต์  www.jobforthaiarmy.com ซึ่งทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว สามารถค้นหาตำแหน่งงานต่างๆ ตามทักษะและความสนใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ยังสามารถเลือกทำงานในภูมิลำเนาใกล้บ้าน ซึ่งนอกจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น และนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้อีกด้วย เนื่องจากตำแหน่งงานเหล่านี้กระจายอยู่ในครบทุกภาคทั่วประเทศไทย คือพื้นที่ภาคกลาง 8,000 อัตรา ภาคใต้ 2,000 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000 อัตรา และภาคอื่นๆ อีก 1,000 อัตรา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของทหารกองประจำการ สามารถสมัครงานเพิ่มเติมได้ด้วย

พลทหารปัญญาพล วงษ์หนองแล้ง อายุ 23 ปี ทหารกองประจำการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการครั้งนี้  ขอบคุณกองทัพบกและเครือซีพีทีได้จัดทำโครงการนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทหารรุ่นใหม่ปลดประจำการได้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ จากที่ได้เข้าไปดูตำแหน่งงานในเว็บไซต์จัดหางานของโครงการมีความสนใจที่จะสมัครงานในกลุ่มทรู เพราะมีความถนัดทางด้านสายงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความรู้จากทางที่ได้ฝึกอบรมกับโครงการนี้ ทำให้มั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นสมารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้มากขึ้น

 พลทหารฤทธิพันธ์ อังคะจันทร์ อายุ 23 ปี  ทหารกองประจำการ กล่าวว่า ขอบคุณกองทัพบกและเครือซีพีที่เห็นความสามารถของทหารปลดประจำการในการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการต่อยอดหางานทำ  โดยทหารกลุ่มนี้กำลังจะปลดประจำการ การมีโครงการนี้ทำให้สร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อออกไปแล้วจะมีงานทำ มีงานในบ้านเกิดของตัวเอง เพราะโดยส่วนตัวจะกลับไปทำงานที่จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิด อยากกลับไปดูแลครอบครัว การที่เครือซีพีเปิดรับสมัครงานทั่วประเทศ จึงทำให้มีทางเลือกอาชีพในบ้านเกิดได้มากขึ้น สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง