สมุทรสาครพบผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย

สมุทรสาครพบผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย
มติชน
6 มีนาคม 2564 ( 12:43 )
9
สมุทรสาครพบผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่  5 มีนาคม   จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 17 ราย จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 24 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,540 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,528 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 2,986 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 166 ราย จำแนกเป็นคนไทย 119 ราย และต่างชาติ 47 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 107 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,260 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่  5 มีนาคม  ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,133 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 207,020 ราย ผลการตรวจแลป (05 มี.ค.64) จำนวน 1,239 ราย พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 206,929 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,528 ราย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง