รีเซต

สกัดท่วมนิคมฯบางปูซ้ำซาก ผู้ว่ากนอ. ประชุมคณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนป้องกันทั้งระบบ

สกัดท่วมนิคมฯบางปูซ้ำซาก ผู้ว่ากนอ. ประชุมคณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนป้องกันทั้งระบบ
มติชน
14 เมษายน 2565 ( 12:15 )
91
สกัดท่วมนิคมฯบางปูซ้ำซาก ผู้ว่ากนอ. ประชุมคณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนป้องกันทั้งระบบ

ข่าววันนี้ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ที่มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบแบบบูรณาการทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง รวมถึงแผนการดำเนินการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู แผนงานการขุดลอก การกำจัดวัชพืชในคลองลำสลัด คลองหัวลำภู คลองหกส่วน คลองธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเล ซึ่งยังถือเป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมและการรับมือฤดูฝนในปี 2565 ด้วย

 

 

กนอ. ได้รายงานถึงมาตรการและการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ และเสริมคันดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง การบำรุงรักษาเครื่องสูบระบายน้ำและระบบควบคุมตามแผนงานทุกเดือน การลดระดับน้ำทุกสถานีให้อยู่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝน การติดตามปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์อากาศทุกสัปดาห์สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกวันกับผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงชุมชนโดยรอบด้วย และเตรียมการกรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

 

นอกจากนี้ กนอ.ยังรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ กนอ.กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย 1.ลดการระบายน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูออกสู่คลองสาธารณะด้านทิศเหนือ (คลองหกส่วน) และทิศตะวันออก (คลองลำสลัด) 2. การระบายน้ำจากรางระบายน้ำในซอยต่างๆ ของพื้นที่ส่วนใหญ่ ยกเว้นพื้นที่เขตประกอบการเสรี และสูบระบายลงสู่คลองชายทะเล 3.ปิดจุดอ่อนบริเวณแนวขอบคันดินของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ และ 4.ระบบป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เขตประกอบการเสรี โดยมีเขื่อนล้อมรอบพื้นที่เขตประกอบการเสรี และมีสถานีสูบระบายน้ำออกสู่คลองลำสลัด

 

“กนอ.ตระหนักในความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมจึงมีมติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมแบบครบวงจรนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 ปี ระหว่างนี้จำเป็นต้องใช้มาตรการเดิมที่ใช้ในปี 2564 ก่อน แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในคลองลำสลัด และคลองหกส่วนให้มากที่สุด รวมถึงระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเลด้วย ดังนั้น ในอนาคตจำเป็นต้องร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู กรมชลประทาน และท้องถิ่น โดย กนอ.พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายวีริศ กล่าว

 

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นที่ประมาณ 5,039 ไร่ มีผู้ประกอบการจำนวน 370 โรงงาน แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 324 โรงงาน และเขตประกอบการเสรี 46 โรงงาน มีผู้ใช้แรงงานประมาณ 58,000 คน สำหรับเครื่องสูบน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีความสามารถระบายน้ำรวม 85,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ซึ่งสูบน้ำได้ 73,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ซึ่งสูบน้ำได้ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีบ่อหน่วงน้ำและรางระบายน้ำในพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ประมาณ 278,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง