รีเซต

ธ.ก.ส.นครพนม แจกโชคให้ลูกค้าออมทรัพย์ทวีโชคกว่า 8 ล้านบาท

ธ.ก.ส.นครพนม แจกโชคให้ลูกค้าออมทรัพย์ทวีโชคกว่า 8 ล้านบาท
77ข่าวเด็ด
24 กรกฎาคม 2563 ( 08:06 )
60
ธ.ก.ส.นครพนม แจกโชคให้ลูกค้าออมทรัพย์ทวีโชคกว่า 8 ล้านบาท

นครพนม – ธ.ก.ส.นครพนม แจกโชคให้ลูกค้าออมทรัพย์ทวีโชคกว่า 8 ล้านบาท “สาวหนองฮี”ดวงเฮงคว้ารางวัลใหญ่รถฟอร์จูนเนอร์ แบงค์เสนอสินเชื่อใหม่หลังพ้นโควิด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแนมไอโฮเทล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม นายพนมไพร ชัยยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม(ธ.ก.ส.ฯ) เปิดเผยว่าธ.ก.ส.นครพนม ทั้ง 11 สาขา ได้จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2563 ให้ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค(สมุดบัญชีเล่มแดง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ ธ.ก.ส. จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรลูกค้าได้ออมเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต โดยสามารถฝากเงินสะสมได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อครบ 2,000 บาท และฝากติดต่อกัน 3 เดือน ก็จะได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง (ช่วงดือนกรกฎาคม และ กุมภาพันธ์ของทุกปี)

นายพนมไพรกล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ของรางวัลมีมูลค่ารวมกว่า 8 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ 1 รางวัล มูลค่า 1,316,000 บาท รถยนต์โตโยต้าสมาร์ทแคป 2 รางวัล มูลค่า 1,128,000 บาท รถจักรยานยนต์ 23 รางวัล มูลค่า 1,035,000 บาท ทองคำหนัก 1 บาท 57 รางวัล ทองคำ 50 สตางค์ 125 รางวัล และทองคำ 25 รางวัล รวม 216 รางวัล มูลค่าทองคำ 4,684,500 บาท โดยครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะไปจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคที่ ธ.ก.ส. สาขานาหว้า จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสะสมเงินฝากเพื่อมีสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล

สำหรับบัตรจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 รวบรวมจาก 11 สาขา ได้จำนวนทั้งสิ้น 3,258,801 ใบ โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นผู้จับสลากมอบโชคใหญ่แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ปรากฏว่ารางวัลที่ 1 รถฟอร์จูนเนอร์ นางยุพา แสงผา เจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุอยู่ที่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก คว้าโชคใหญ่ไปครอง ส่วนรถยนต์สมาร์ทแคปจำนวน 2 คัน ได้แก่ 1.นางโสภา ศิริวงศ์ ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาศรีสงคราม และ 2.นายอัครพล สิริวัฒนาชัย ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพง

นอกจากนี้ นายพนมไพร ชัยยะ ผอ.ธ.ก.ส.นครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากปกติทั่วไปประเภทหนึ่ง ที่ธนาคารได้เปิดให้บริการรับฝากจากประชาชนทั่วไป เกษตรกร ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้มีนิสัยรักการออม เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง การฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีโชค นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยตามปกติทั่วไปแล้ว ยังเป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทที่มีสิทธิ์ลุ้นโชค ลุ้นรางวัลเป็นสิ่งของ อาทิเช่น รถยนต์ ทองคำ รถ จยย. เป็นต้น ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก คือ ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีทุกๆ 2,000 บาท คงเหลือในบัญชีติดต่อกัน 3 เดือน จะได้สิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ สมมุติมีเงินคงเหลือ 10,000 บาท ก็จะได้ 5 สิทธิ์ ฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มาก โดยลูกค้าจะฝากเงินช่วงเดือนใดก็ได้ ซึ่งธนาคารกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันที่ในการจัดงานจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้ 1.ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี จับรางวัลวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี และ 2.ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นต้น โดย ธ.ก.ส.นครพนม มียอดเงินฝากในปี 2562 จำนวน 3.9 พันล้านบาท ปี 2563(มกราคม-มิถุนายน) มีเงินฝาก 4.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 %

ขณะเดียวกันทางธนาคารได้มีโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนให้เกษตรกร ที่ต้องการเงินทุนนำไปประกอบอาชีพ หลังจากโรคระบาดโควิด 19 ผ่อนคลายลง ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับเกษตรกรรายใหม่ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เดือนที่ 1-3 คิดในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-30 มิถุนายน 2564

2.โครงการสินเชื่อ New Gen Hug(ฮัก)บ้านเกิด สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือในลักษณะ Smaaert Farmer และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเกษตร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3 คิดในอัตราร้อยละ 0 ต่อไป เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดในอัตรา MRR กรณีเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดในอัตรา MRR ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2564

และ 3.โครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่(Jump Start Credit) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตร หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 คิดในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติจามชั้นลูกค้า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-30มิถุนายน 2564 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง