ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต ปรับเปลี่ยนโลโก้จาก TMB เป็น TTB วันนี้

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต ปรับเปลี่ยนโลโก้จาก TMB เป็น TTB วันนี้
TNN Wealth
7 พฤษภาคม 2564 ( 13:20 )
326
ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต ปรับเปลี่ยนโลโก้จาก TMB เป็น TTB วันนี้

 

ข่าววันนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี (TMB) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลียนชื่อธนาคารเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต (TMBThanachart Bank)” อีกทั้งยังเปลี่ยนชื่อย่อหลักและโลโก้จาก TMB เป็น TTB อีกด้วย

 

 

การดำเนินการข้างต้น เป็นผลจากภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร และนายทะเบียนมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อให้วัตถุประสงค์ของธนาคารครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจที่จะได้รับโอนจากธนาคารธนชาต และ/หรือการประกอบธุรกิจของธนาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 

 

TMB เปลี่ยนชื่อย่อหุ้นเป็น TTB ใต้ร่มเงาธนาคาร “ทหารไทยธนชาต”

 

 

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ttb bank ก็ได้ปรับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปโลโก้แบบใหม่ และมีผู้ใช้บริการของธนาคารได้สอบว่า การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้รวมถึงในส่วนของแอปพลิเคชั่นของธนาคาร “TMB Touch” ด้วยหรือไม่ โดยมีแอดมินเพจ ระบุว่า

 

 

“ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศครับ โดยลูกค้าที่เคยมี Application TMB Touch แล้ว ไม่ต้องสมัคร Application TTB Touch ใหม่ สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ”

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง