TrueID

ปลัด มท.ฝากผู้ว่าฯชายแดนใต้เฝ้าระวังชายแดน หลังมาเลเซียพบผู้ป่วย 'โอไมครอน' รายแรกแล้ว

ปลัด มท.ฝากผู้ว่าฯชายแดนใต้เฝ้าระวังชายแดน หลังมาเลเซียพบผู้ป่วย 'โอไมครอน' รายแรกแล้ว
มติชน
5 ธันวาคม 2564 ( 21:07 )
80
ปลัด มท.ฝากผู้ว่าฯชายแดนใต้เฝ้าระวังชายแดน หลังมาเลเซียพบผู้ป่วย 'โอไมครอน' รายแรกแล้ว

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปัจจุบันยังคงทรงตัว อีกทั้งการแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซียที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เป็นรายแรก และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าวเข้ามาในไทย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดดำเนินการเน้นย้ำการปฏิบัติโดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ และผู้นำชุมชน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ดังนี้

1.สร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2.ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการในพื้นที่ชายแดน
3.ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชุมชน
4.ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
5.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน
6.ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง