รีเซต

ลอบยิงผอ.องค์การสวนสัตว์ ดับขณะลงพื้นที่ตรวจสอบคดีลูกเก้งหาย

ลอบยิงผอ.องค์การสวนสัตว์ ดับขณะลงพื้นที่ตรวจสอบคดีลูกเก้งหาย
PakornR
3 ตุลาคม 2563 ( 11:54 )
247
1
ลอบยิงผอ.องค์การสวนสัตว์ ดับขณะลงพื้นที่ตรวจสอบคดีลูกเก้งหาย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  มีรายงานข่าวว่า นายสุริยา แสงพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา ใช้อาวุธปืนยิง เสียชีวิต ขณะลงไปตรวจสอบ กรณี ลูกเก้งเผือกพระราชทานหายไปไม่ทราบสาเหตุ  ที่สวนสัตว์สงขลา

 

องค์การสวนสัตว์ฯมีคำสั่งย้ายด่วน นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผอ.สวนสัตว์สงขลา พร้อมผู้เกี่ยวข้อง 3-4 ราย เข้ามาหน้าที่ปฏิบัติส่วนกลางชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ 

 

 

ประวัตินายสุริยา แสงพงค์

นายสุริยา แสงพงค์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (แม่โจ้รุ่น 49) เคย ดํารงตําแหน่งนักบริหาร 4 ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปัจจุบัน เป็น ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

 

นายสุริยา แสงพงค์ นับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการเกษตร อาทิ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทํางานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนสัตว์ป่าสงวนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเลี้ยงบํารุงพันธุ์” และงานวิจัยร่วมกับโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการจัดตั้งสถานีเพื่อดําเนินงานวิจัยฯ และ ทรงงานในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากการเป็นวิทยากรให้ แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในการบรรยายเรื่อง “การจัดทําสวนสัตว์สมัยใหม่และการจัดการสัตว์ป่า” รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ ดําเนินโครงการก่อสร้างสวนนกส่วนพระองค์ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

โดยที่ นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและรับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนเกิดคุณประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมส่วนรวมดํารงและเชิดชูเกียรติยศเกียรติศักดิ์ จนได้รับตำแหน่งศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไป.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง