รีเซต

ครม.อนุมัติ งบ 1.1 พันล้าน 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ครม.อนุมัติ งบ 1.1 พันล้าน 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ข่าวสด
8 มิถุนายน 2564 ( 17:06 )
42
ครม.อนุมัติ งบ 1.1 พันล้าน 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ งบ 1.1 พันล้าน 2 โครงการฯ พัฒนาน้ำบาดาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

 

 

วันที่ 8 มิ.ย.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ 2 โครงการ วงเงิน 1,099.71 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 97 รายการ กรอบวงเงิน 601.7511 ล้านบาท และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 190 แห่ง ใน 31 จังหวัด กรอบวงเงิน 497.9658 ล้านบาท

 

 

สำหรับรายละเอียดโครงการ มีดังนี้ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล

 

 

รวมทั้งส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สินทั้งบ่อบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับน้ำผิวดินอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 97 แห่ง ใน 24 จังหวัดกิจกรรม เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขนาดพื้นที่ 120 ไร่, 300 ไร่, 500 ไร่ เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพคาดว่าผลที่จะได้รับ พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 21,040 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 956 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 9.4284 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 2,425 คน

 

 

ส่วน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่วัตถุประสงค์- เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ ที่ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์เป็นเครื่องต้นกำลังในการสูบน้ำบาดาล โดยเปลี่ยนเป็นระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคเกษตรกรรม -ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนสำหรับทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 

 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 190 แห่ง ใน 31 จังหวัด กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการเป่าล้างบ่อบาดาลและเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาล เป็นแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ

 

 

คาดว่าจะผลที่ได้รับ พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,800 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,520 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 6.1560 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 2,850 คน

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง