รีเซต

เปิดมาตรการเยียวยา 2565 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ-คนละครึ่งเฟส 4" เริ่ม 1 ก.พ. 65

เปิดมาตรการเยียวยา 2565 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ-คนละครึ่งเฟส 4" เริ่ม 1 ก.พ. 65
Ingonn
25 มกราคม 2565 ( 11:20 )
44.7K
เปิดมาตรการเยียวยา 2565 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ-คนละครึ่งเฟส 4" เริ่ม 1 ก.พ. 65

ข่าวดี! ครม. อนุมัติ โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 รับเพิ่มคนละ 1,200 บาท พร้อมด้วยโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 เริ่ม 1 ก.พ.65 แต่ละโครงการจะมีมาตรการ และเงื่อนไขลงทะเบียนรับเงินเยียวยา อย่างไรบ้าง เช็กที่นี่!


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม. มีมติรับทราบและอนุมัติโครงการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าสูงขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 4 
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 
 3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 

ประชาชนแต่ละคนจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

 

มาตรการเยียวยา 2565 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ-คนละครึ่งเฟส 4" 


1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เฟส 4

 • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 • วงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

 


2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 2

 • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 • วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น
  • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้)
  • ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น
  • เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

 

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4

สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – 30 เม.ย. 65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน

 • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (คนเดิม) จะต้องยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

 • ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 30 เม.ย. 65 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม